Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2020010 dne 17.2.2020

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dotazy občanky - zábradlí u řek, Palackého náměstí, I. etapa parkovacích zón společně s odpovědí Mgr. Juraje Thomy, náměstka primátora  (čj. KP-ZM/73/2020)

 • -
 • Petice proti výstavbě parkovacích stání a nové příjezdové komunikace v rámci projektu "Parkovací stání Máj" společně s odpovědí Ing. Petra Holického, náměstka primátora  (čj. KP-ZM/72/2020)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Informace o Obecně závazné vyhlášce statutárního města České Budějovice č. 4/2019, o místních poplatcích (čj. KP-ZM/77/2020/M/55)

 • 02.
 • Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/31/2020/M/16)

 • 03.
 • Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna výše příspěvku na stravování (čj. KP-ZM/62/2020/M/46)

 • 04.
 • Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice   (čj. KP-ZM/61/2020/M/45)

 • 05.
 • Návrhy na ukončení procesů pořizování jednotlivých změn územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách: V Háječku v k. ú. České Budějovice 7, České Vrbné v k. ú. České Vrbné, Haklovy Dvory VI v k. ú. Haklovy Dvory, Suchomel I v k. ú. České Budějovice 3, Suchomel III v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/3/2020/M/2)

 • 06.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Mladé-Červený Dvůr v k. ú. České Budějovice 6, Děkanská pole v k. ú. České Budějovice 7, Nové Vráto v k. ú. České Budějovice 4, U Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 - předmět změny ÚPnM v bodě a) ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/18/2020/M/8)

 • 07.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Třebotovice I v k. ú. Třebotovice, Kaliště I v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic, U Švába v k. ú. České Budějovice 2, U Rybníčku I v k. ú. České Budějovice 5, Haklovy Dvory I v k. ú. Haklovy Dvory, Suchomel v k. ú. České Budějovice 3, Kaliště II v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/19/2020/M/9)

 • 08.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Vrbenská v k. ú. České Budějovice 4, Nemanický rybník v k. ú. České Budějovice 3, Rožnov - jih v k. ú. České Budějovice 7, Univerzita v k. ú. České Budějovice 2, Za Voříškovým Dvorem v k. ú. České Budějovice 3, U Hada v k. ú. České Budějovice 2, U Švába a Na Sádkách v k. ú. České Budějovice 2, Třebotovice II v k. ú. Třebotovice, Stromovka v k. ú. České Budějovice 2, Haklovy Dvory II v k. ú. Haklovy Dvory, U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5, Třebotovice III v k. ú. Třebotovice, Sídliště Vltava a U Řeky v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné, U Rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5 – předmět změny ÚPnM v bodě b) ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/20/2020/M/10)

 • 09.
 • Návrh na pořízení změny ÚPnM v lokalitě Sídliště Máj v k. ú. České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/22/2020/M/12)

 • 10.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 3 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/2/2020/M/1)

 • 11.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v katastrálním území České Budějovice 2 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování) (čj. KP-ZM/32/2020/M/17)

 • 12.
 • Změna č. 84 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/33/2020/M/18)

 • 13.
 • Změna č. 85 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v katastrálním území Třebotovice (čj. KP-ZM/27/2020/M/13)

 • 14.
 • Změna č. 86 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem III v katastrálním území České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/28/2020/M/14)

 • 15.
 • Změna č. 87 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/21/2020/M/11)

 • 16.
 • Informace o podaných podnětech na změny územního plánu města České Budějovice v níže uvedených lokalitách: Stromovka III v k. ú. České Budějovice 2, Nádraží v k. ú. České Budějovice 6, Hvízdal v k. ú. České Vrbné, U Hada v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/5/2020/M/3)

 • 17.
 • Zpráva o průběhu realizace Strategického plánu města České Budějovice 2017 - 2027 a aktualizace přílohy Akční plán (čj. KP-ZM/44/2020/M/28)

 • 18.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020 (čj. KP-ZM/42/2020/M/26)

 • 19.
 • Obecně závazná vyhláška o provedení speciální ochranné deratizace na území města (čj. KP-ZM/34/2020/M/19)

 • 20.
 • Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice (čj. KP-ZM/52/2020/M/36)

 • 21.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/17/2020/M/7)

 • 22.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2019 pro děti a mládež od 10 do 18 let (čj. KP-ZM/41/2020/M/25)

 • 23.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/46/2020/M/30)

 • 24.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/48/2020/M/32)

 • 25.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/49/2020/M/33)

 • 26.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele následujících investičních akcí: "Dopravně informační a řídící centrum České Budějovice", "Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha"a "Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná", které budou realizovány v letech 2020 - 2023 (čj. KP-ZM/50/2020/M/34)

 • 27.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2019 (čj. KP-ZM/43/2020/M/27)

 • 28.
 • Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2019 (čj. KP-ZM/70/2020/M/53)

 • 29.
 • Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 2019 (čj. KP-ZM/69/2020/M/52)

 • 30.
 • Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (čj. KP-ZM/16/2020/M/6)

 • 31.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2020 (čj. KP-ZM/56/2020/M/40)

 • 32.
 • Rozpočtová opatření číslo 16 až 19 (čj. KP-ZM/45/2020/M/29)

 • 33.
 • Majetkové dispozice

 • 33.01.
 • Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 394/2 a 532/7 v k. ú. České Vrbné (lokalita umělé slalomové dráhy) (čj. KP-ZM/60/2020/M/44)

 • 33.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 721/1 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Ot. Ostrčila, Čtyři Dvory) (čj. KP-ZM/54/2020/M/38)

 • 33.03.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/111 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná, sídliště Šumava) (čj. KP-ZM/66/2020/M/50)

 • 33.04.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí  odkoupení pozemků nebo jejich částí v k. ú. České Budějovice 3  v rámci stavby "ZTV Nemanický rybník, 1.etapa" (čj. KP-ZM/35/2020/M/20)

 • 33.05.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „AUTOBAZAR A ZTV OKRUŽNÍ – I. ETAPA“ , k. ú. České Budějovice 4 (Okružní ul.) (čj. KP-ZM/63/2020/M/47)

 • 33.06.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „Technologický park Na Světlících v k. ú. České Budějovice 3, 4“ (lokalita Okružní ul., Na Světlících) (čj. KP-ZM/64/2020/M/48)

 • 33.07.
 • Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací I. třídy I/3 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Na Dlouhé louce (čj. KP-ZM/47/2020/M/31)

 • 33.08.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 695 a 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 (A. Trägera, R. Bosche) (čj. KP-ZM/53/2020/M/37)

 • 33.09.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce – vybudování cyklostezky České Budějovice - Roudné na pozemcích v k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/55/2020/M/39)

 • 33.10.
 • Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1, k. ú. České Budějovice 2, k.ú. České Budějovice 6 a k. ú. České Budějovice 7 (SPRÁVA DOMŮ,s. r. o.) (čj. KP-ZM/40/2020/M/24)

 • 33.11.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2706/29, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Šroubárenská, Nové Hodějovice) (čj. KP-ZM/59/2020/M/43)

 • 33.12.
 • Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí pozemků  v k. ú. České Budějovice 4 - (Pekárenská, zanádražní komunikace) (čj. KP-ZM/58/2020/M/42)

 • 33.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. číslo 2209 v k. ú. České Budějovice 2, ulice Litvínovická (čj. KP-ZM/51/2020/M/35)

 • 33.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2456 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům (čj. KP-ZM/38/2020/M/22)

 • 33.15.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům (čj. KP-ZM/36/2020/M/21)

 • 33.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole (čj. KP-ZM/57/2020/M/41)

 • 34.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 16. 12. 2019, 15. a 20. 1., 3. 2. 2020 (čj. KP-ZM/10/2020/M/4)

 • 35.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice (čj. KP-ZM/13/2020/M/5)

 • 36.
 • Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/71/2020/M/54)

 • 37.
 • Zpráva o činnosti Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/30/2020/M/15)

 • 38.
 • Diskuze zastupitelů

 • 39.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)