Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2020011 dne 18.5.2020

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dopis konkrétní fyzické osoby adresovaný zastupitelům města ve věci zadlužování našeho státu ze dne 11. 2. 2020  (čj. KP-ZM/198/2020)

 • -
 • Petice „Za připojení části území obce Třebotovice pod rybníkem Lusný (mezi hřbitovem a silnicí č. III/1461) k obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ společně s odpovědí Mgr. Juraje Thomy, 1. náměstka primátora (čj. KP-ZM/197/2020)

 • -
 • Stížnost konkrétních fyzických osob, obyvatel bytu č. 1 domu čp. 1781 v ulici Generála Svobody v Českých Budějovicích na hluk a vibrace z provozu výměníkové stanice VS 100 umístěné v sousedství předmětného bytu společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města (čj. KP-ZM/196/2020)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Dohoda o pracovní činnosti pro člena Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/132/2020/M/72)

 • 02.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/121/2020/M/64)

 • 03.
 • Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny (čj. KP-ZM/157/2020/M/91)

 • 04.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO" (čj. KP-ZM/159/2020/M/93)

 • 05.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace spolku "Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. s."  jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2020 (čj. KP-ZM/199/2020/M/124)

 • 06.
 • Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020, opatření č. 1 (čj. KP-ZM/182/2020/M/113)

 • 07.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. (čj. KP-ZM/163/2020/M/96)

 • 08.
 • Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice (čj. KP-ZM/156/2020/M/90)

 • 09.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020 (čj. KP-ZM/154/2020/M/88)

 • 10.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě" (čj. KP-ZM/167/2020/M/99)

 • 11.
 • Podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie (čj. KP-ZM/174/2020/M/105)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2020 (čj. KP-ZM/171/2020/M/102)

 • 13.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/2021 (čj. KP-ZM/172/2020/M/103)

 • 14.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 2020 (čj. KP-ZM/150/2020/M/84)

 • 15.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (čj. KP-ZM/173/2020/M/104)

 • 16.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/175/2020/M/106)

 • 17.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů" (čj. KP-ZM/176/2020/M/107)

 • 18.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/177/2020/M/108)

 • 19.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce" (čj. KP-ZM/178/2020/M/109)

 • 20.
 • Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů" (čj. KP-ZM/179/2020/M/110)

 • 21.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (čj. KP-ZM/180/2020/M/111)

 • 22.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů" (čj. KP-ZM/181/2020/M/112)

 • 23.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020 (čj. KP-ZM/158/2020/M/92)

 • 24.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2020 (čj. KP-ZM/170/2020/M/101)

 • 25.
 • Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice (čj. KP-ZM/130/2020/M/70)

 • 26.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2020 (čj. KP-ZM/192/2020/M/120)

 • 27.
 • Žádost o dotaci na akci „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“ (čj. KP-ZM/194/2020/M/122)

 • 28.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě 4 Dvory" a "Parkovací dům - ulice Volejbalistů, České Budějovice" (čj. KP-ZM/118/2020/M/61)

 • 29.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích (čj. KP-ZM/116/2020/M/59)

 • 30.
 • Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020 (čj. KP-ZM/131/2020/M/71)

 • 31.
 • Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 57 (čj. KP-ZM/124/2020/M/67)

 • 32.
 • Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2020 (čj. KP-ZM/139/2020/M/74)

 • 33.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020 (čj. KP-ZM/140/2020/M/75)

 • 34.
 • Majetkové dispozice

 • 34.01.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice (čj. KP-ZM/151/2020/M/85)

 • 34.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/144/2020/M/78)

 • 34.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 a záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/148/2020/M/82)

 • 34.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova (čj. KP-ZM/165/2020/M/98)

 • 34.05.
 • Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 2875/1 v k. ú. České Budějovice 3 (lokalita Jiráskovo nábřeží – park „BosoNoha“) (čj. KP-ZM/153/2020/M/87)

 • 34.06.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4  v k. ú. České Budějovice  6, Senovážné náměstí u Metropolu (čj. KP-ZM/189/2020/M/119)

 • 34.07.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická    (čj. KP-ZM/164/2020/M/97)

 • 34.08.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemků parc. č. 4159/1, 4159/12 a 1874/22 v k.ú. České Budějovice 3 (křižovatka ulic Nádražní – Gen. Píky) (čj. KP-ZM/146/2020/M/80)

 • 34.09.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží) (čj. KP-ZM/138/2020/M/73)

 • 34.10.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru části pozemku parc.č. 1781/6 v k. ú. České Budějovice 4 od společnosti STAVMAT STAVEBNINY a. s. (Suché Vrbné, lokalita ul. Vrbenská) (čj. KP-ZM/187/2020/M/117)

 • 34.11.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská) (čj. KP-ZM/188/2020/M/118)

 • 34.12.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stavbou čp. 1556, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/142/2020/M/77)

 • 34.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Lužní (čj. KP-ZM/184/2020/M/114)

 • 34.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídl. Šumava) (čj. KP-ZM/149/2020/M/83)

 • 34.15.
 • Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemků parc. č. 298/1, 300/1 a 301/4 v k. ú. České Vrbné (lokalita Vrbenské rybníky) (čj. KP-ZM/147/2020/M/81)

 • 34.16.
 • Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/168/2020/M/100)

 • 34.17.
 • Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 327/8 a 350/2 za část pozemku parc. č. 327/1 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/155/2020/M/89)

 • 35.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. 2., 2., 9., 16. a 31. 3., 6., 20. a 24. 4., 4. a 14. 5. 2020 (čj. KP-ZM/119/2020/M/62)

 • 36.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)

 • 37.
 • Diskuze zastupitelů