Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2020011

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Dohoda o pracovní činnosti pro člena Zastupitelstva města České Budějovice
02Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
03Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny
04Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"
05Poskytnutí neinvestiční dotace spolku "Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců, z. s."  jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2020
06Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020, opatření č. 1
07Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.
08Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice
09Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2020
10Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě"
11Podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie
12Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2020
13Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/2021
14Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 2020
15Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.
16Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"
17Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"
18Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
19Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"
20Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"
21Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
22Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"
23Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020
24Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 2020
25Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice
26Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2020
27Žádost o dotaci na akci „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“
28Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě 4 Dvory" a "Parkovací dům - ulice Volejbalistů, České Budějovice"
29Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích
30Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020
31Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 57
32Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2020
33Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020
34Majetkové dispozice
34.01Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice
34.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. Třebotovice
34.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 a záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice
34.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova
34.05Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 2875/1 v k. ú. České Budějovice 3 (lokalita Jiráskovo nábřeží – park „BosoNoha“)
34.06Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4  v k. ú. České Budějovice  6, Senovážné náměstí u Metropolu
34.07Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická   
34.08Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemků parc. č. 4159/1, 4159/12 a 1874/22 v k.ú. České Budějovice 3 (křižovatka ulic Nádražní – Gen. Píky)
34.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)
34.10Dispozice s majetkem města – přijetí daru části pozemku parc.č. 1781/6 v k. ú. České Budějovice 4 od společnosti STAVMAT STAVEBNINY a. s. (Suché Vrbné, lokalita ul. Vrbenská)
34.11Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)
34.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stavbou čp. 1556, sídliště Máj)
34.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Lužní
34.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídl. Šumava)
34.15Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemků parc. č. 298/1, 300/1 a 301/4 v k. ú. České Vrbné (lokalita Vrbenské rybníky)
34.16Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. Haklovy Dvory
34.17Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 327/8 a 350/2 za část pozemku parc. č. 327/1 v k. ú. Haklovy Dvory
35Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. 2., 2., 9., 16. a 31. 3., 6., 20. a 24. 4., 4. a 14. 5. 2020
36Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)
37Diskuze zastupitelů
-Dopis konkrétní fyzické osoby adresovaný zastupitelům města ve věci zadlužování našeho státu ze dne 11. 2. 2020 
-Petice „Za připojení části území obce Třebotovice pod rybníkem Lusný (mezi hřbitovem a silnicí č. III/1461) k obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ společně s odpovědí Mgr. Juraje Thomy, 1. náměstka primátora
-Stížnost konkrétních fyzických osob, obyvatel bytu č. 1 domu čp. 1781 v ulici Generála Svobody v Českých Budějovicích na hluk a vibrace z provozu výměníkové stanice VS 100 umístěné v sousedství předmětného bytu společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města