Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2020012 dne 5.6.2020

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Informace o krizovém řízení města v době nouzového stavu (Covid-19) (čj. KP-ZM/255/2020/M/139)

 • 02.
 • Dopady nouzového stavu na rozpočet města, návrh změn a aktualizace stávajícího rozpočtu (čj. KP-ZM/258/2020/M/141)

 • 03.
 • Schválení čerpání finančních prostředků peněžního Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 68 - úprava rozpočtu roku 2020 - propad daňových příjmů (čj. KP-ZM/259/2020/M/142)

 • 04.
 • Dispozice s majetkem města – zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/260/2020/M/143)

 • 05.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2019 (čj. KP-ZM/216/2020/M/133)

 • 06.
 • Majetkové dispozice

 • 06.01.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 , lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA (čj. KP-ZM/214/2020/M/131)

 • 06.02.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská“ a rozšíření tělesa silnice III/14611 na pozemku parc.č. 3683/15, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.) (čj. KP-ZM/252/2020/M/136)

 • 07.
 • Strategie pro zelené město - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2020-2048 (čj. KP-ZM/262/2020/M/145)

 • 08.
 • Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/267/2020/M/150)

 • 09.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2020 v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/254/2020/M/138)

 • 10.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2019 (čj. KP-ZM/271/2020/M/154)

 • 11.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  (čj. KP-ZM/261/2020/M/144)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO" (čj. KP-ZM/212/2020/M/129)

 • 13.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 2019 (čj. KP-ZM/250/2020/M/134)

 • 14.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 19. 6. 2020 (čj. KP-ZM/213/2020/M/130)

 • 15.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2019 (čj. KP-ZM/185/2020/M/115)

 • 16.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 (čj. KP-ZM/186/2020/M/116)

 • 17.
 • Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice (čj. KP-ZM/201/2020/M/125)

 • 18.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního program města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020 - 1. výzva (čj. KP-ZM/263/2020/M/146)

 • 19.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/264/2020/M/147)

 • 20.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/266/2020/M/149)

 • 21.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/268/2020/M/151)

 • 22.
 • Dohoda o narovnání se společností OHL ŽS, a. s.   (čj. KP-ZM/215/2020/M/132)

 • 23.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově", "Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219, ČB", "Rekonstrukce Domu umění" a "Rekonstrukce a přístavba areálu městské policie v Haškově ulici" (čj. KP-ZM/257/2020/M/140)

 • 24.
 • Převod akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.  (čj. KP-ZM/279/2020/M/159)

 • 25.
 • Rozpočtová opatření číslo 67 a 69 (čj. KP-ZM/273/2020/M/156)

 • 26.
 • Návrh použití finančních prostředků peněžního fondu - Fondu rezerv a rozvoje města a rozpočtové opatření číslo 70 - realizace stavebně technických úprav otáčivého hlediště v Českém Krumlově (čj. KP-ZM/278/2020/M/158)

 • 27.
 • Vnitřní rozpočtové opatření  číslo V 19 (čj. KP-ZM/272/2020/M/155)

 • 28.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 2019 (čj. KP-ZM/265/2020/M/148)

 • 29.
 • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2019 (čj. KP-ZM/269/2020/M/152)

 • 30.
 • Dodatek č. 11 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/270/2020/M/153)

 • 31.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 28. května a 2. června 2020 (čj. KP-ZM/211/2020/M/128)

 • 32.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice (čj. KP-ZM/251/2020/M/135)

 • 33.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2020 (čj. KP-ZM/205/2020/M/126)

 • 34.
 • Diskuze zastupitelů 

 • 35.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:15 h)