Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2020014 dne 5.10.2020

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Odpověď na e-mail konkrétní fyzické osoby týkající se kritiky na vývoj ve městě České Budějovice - parkovací místa (čj. KP-ZM/429/2020)

 • -
 • Odpověď na podnět konkrétní fyzické osoby ve věci změny Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/428/2020)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování (čj. KP-ZM/379/2020/M/208)

 • 02.
 • Dotační program na podporu sportu v roce 2020, Opatření č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001022 - HC České Budějovice, z. s. (čj. KP-ZM/412/2020/M/211)

 • 03.
 • Rozpočtové opatření 112 - úprava rozpočtu 2020 (čj. KP-ZM/419/2020/M/218)

 • 04.
 • Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021-2025 (čj. KP-ZM/416/2020/M/215)

 • 05.
 • Majetkové dispozice

 • 05.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 (Ant. Barcala 1470/61, sídliště Máj – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/418/2020/M/217)

 • 05.02.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – majetkové vypořádání pro realizaci dopravních staveb (propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, severní spojka) (čj. KP-ZM/423/2020/M/221)

 • 05.03.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/86, č. 2015/87 a č. 2015/128 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. M. Horákové, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/417/2020/M/216)

 • 05.04.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 6 (majetkové vypořádání v souvislosti se změnou průběhu katastrální hranice) (čj. KP-ZM/424/2020/M/222)

 • 05.05.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí darování části pozemku parc. č. 972/2 v k. ú. České Budějovice 4 pod stavbou komunikace vybudované v rámci akce „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“ (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí) (čj. KP-ZM/425/2020/M/223)

 • 05.06.
 • Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/420/2020/M/219)

 • 05.07.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby ZTV U Hvízdala I, k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/421/2020/M/220)

 • 05.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3089/3 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (čj. KP-ZM/415/2020/M/214)

 • 06.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 21. září 2020 (čj. KP-ZM/413/2020/M/212)

 • 07.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/414/2020/M/213)

 • 08.
 • Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/427/2020/M/224)

 • 09.
 • Diskuze zastupitelů

 • 10.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)