Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2020014

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování
02Dotační program na podporu sportu v roce 2020, Opatření č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001022 - HC České Budějovice, z. s.
03Rozpočtové opatření 112 - úprava rozpočtu 2020
04Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021-2025
05Majetkové dispozice
05.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 (Ant. Barcala 1470/61, sídliště Máj – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
05.02Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – majetkové vypořádání pro realizaci dopravních staveb (propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, severní spojka)
05.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/86, č. 2015/87 a č. 2015/128 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. M. Horákové, sídliště Máj)
05.04Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 6 (majetkové vypořádání v souvislosti se změnou průběhu katastrální hranice)
05.05Dispozice s majetkem města – budoucí darování části pozemku parc. č. 972/2 v k. ú. České Budějovice 4 pod stavbou komunikace vybudované v rámci akce „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“ (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)
05.06Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice - zrušení usnesení
05.07Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby ZTV U Hvízdala I, k. ú. České Vrbné
05.08Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3089/3 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.
06Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 21. září 2020
07Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
08Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice
09Diskuze zastupitelů
10Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Odpověď na e-mail konkrétní fyzické osoby týkající se kritiky na vývoj ve městě České Budějovice - parkovací místa
-Odpověď na podnět konkrétní fyzické osoby ve věci změny Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice