Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2020017 dne 8.12.2020

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Stížnost proti způsobu projednání bodu 13.6 Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice a proti následnému nepřijetí usnesení ZM konaném dne 4. 9. 2020 společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města   (čj. KP-ZM/536/2020)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice

 • 02.
 • Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2021 (čj. KP-ZM/504/2020/M/254)

 • 03.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/505/2020/M/255)

 • 04.
 • Dohoda o narovnání se společností ART 4 PROMOTION, s. r. o.   (čj. KP-ZM/507/2020/M/257)

 • 05.
 • Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce "Vltavská cyklostezka" (čj. KP-ZM/525/2020/M/275)

 • 06.
 • Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/521/2020/M/271)

 • 07.
 • Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001066 - České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s. (čj. KP-ZM/517/2020/M/267)

 • 08.
 • Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice (čj. KP-ZM/515/2020/M/265)

 • 09.
 • Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 1 ke smlouvě 2018001818 (čj. KP-ZM/526/2020/M/276)

 • 10.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné (čj. KP-ZM/527/2020/M/277)

 • 11.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace 1. Centru zdravotně postižených jižních Čech, z. s. (čj. KP-ZM/528/2020/M/278)

 • 12.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/522/2020/M/272)

 • 13.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/523/2020/M/273)

 • 14.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (čj. KP-ZM/524/2020/M/274)

 • 15.
 • Rozpočtová opatření 150 a 151 (čj. KP-ZM/510/2020/M/260)

 • 16.
 • Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – IV. čtvrtletí 2020 (čj. KP-ZM/531/2020/M/280)

 • 17.
 • Majetkové dispozice

 • 17.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská čp. 1982 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/509/2020/M/259)

 • 17.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/508/2020/M/258)

 • 17.03.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2184/57 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava (čj. KP-ZM/513/2020/M/263)

 • 17.04.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1984/137, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách (čj. KP-ZM/516/2020/M/266)

 • 17.05.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1984/74, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách (čj. KP-ZM/518/2020/M/268)

 • 17.06.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k.ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 5 – majetkové vypořádání pro realizaci dopravní stavby  (Vatoli, s. r. o.) (čj. KP-ZM/519/2020/M/269)

 • 17.07.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  – majetkové vypořádání pro realizaci rozšíření parku Čtyři Dvory  (JTH Holding,  a. s.) (čj. KP-ZM/533/2020/M/282)

 • 17.08.
 • Dispozice s majetkem města – směny pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s. - Kaufland)   (čj. KP-ZM/532/2020/M/281)

 • 17.09.
 • Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická    (čj. KP-ZM/514/2020/M/264)

 • 17.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2139/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)   (čj. KP-ZM/512/2020/M/262)

 • 17.11.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu   (čj. KP-ZM/530/2020/M/279)

 • 17.12.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2, lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA (čj. KP-ZM/511/2020/M/261)

 • 17.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská) (čj. KP-ZM/520/2020/M/270)

 • 18.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. října, 6., 9. a 23. a 30. listopadu 2020 (čj. KP-ZM/503/2020/M/253)

 • 19.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2021 (čj. KP-ZM/506/2020/M/256)

 • 20.
 • Diskuze zastupitelů

 • 21.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)