Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2020017

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
02Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2021
03Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
04Dohoda o narovnání se společností ART 4 PROMOTION, s. r. o.  
05Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce "Vltavská cyklostezka"
06Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace
07Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001066 - České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s.
08Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice
09Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 1 ke smlouvě 2018001818
10Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné
11Poskytnutí neinvestiční dotace 1. Centru zdravotně postižených jižních Čech, z. s.
12Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
13Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
14Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku
15Rozpočtová opatření 150 a 151
16Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – IV. čtvrtletí 2020
17Majetkové dispozice
17.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská čp. 1982 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
17.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
17.03Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2184/57 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava
17.04Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1984/137, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách
17.05Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1984/74, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách
17.06Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k.ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 5 – majetkové vypořádání pro realizaci dopravní stavby  (Vatoli, s. r. o.)
17.07Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  – majetkové vypořádání pro realizaci rozšíření parku Čtyři Dvory  (JTH Holding,  a. s.)
17.08Dispozice s majetkem města – směny pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s. - Kaufland)  
17.09Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická   
17.10Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2139/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)  
17.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  
17.12Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2, lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA
17.13Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)
18Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. října, 6., 9. a 23. a 30. listopadu 2020
19Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2021
20Diskuze zastupitelů
21Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-Stížnost proti způsobu projednání bodu 13.6 Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice a proti následnému nepřijetí usnesení ZM konaném dne 4. 9. 2020 společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města