Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2021018 dne 8.2.2021

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • E-mail konkrétní fyzické osoby společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města ve věci postupu vyjadřování občanů k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu statutárního města České Budějovice, (čj. KP-ZM/30/2021)

 • -
 • Stížnost konkrétní fyzické osoby společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města týkající se bezohledné jízdy cyklistů po chodnících a volného pobíhání psů na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.   (čj. KP-ZM/31/2021)

 • 00.
 • Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 

 • 01.
 • Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 

 • 02.
 • Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/25/2021/M/22)

 • 03.
 • Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice   (čj. KP-ZM/28/2021/M/25)

 • 04.
 • Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/17/2021/M/14)

 • 05.
 • Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny (čj. KP-ZM/10/2021/M/7)

 • 06.
 • Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/4/2021/M/2)

 • 07.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/11/2021/M/8)

 • 08.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/12/2021/M/9)

 • 09.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/19/2021/M/16)

 • 10.
 • Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ (čj. KP-ZM/20/2021/M/17)

 • 11.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2020 (čj. KP-ZM/21/2021/M/18)

 • 12.
 • Zpráva o realizaci a změna strategie IPRÚ 2014 -2020, informace o přípravě ITI 2021- 2027 (čj. KP-ZM/23/2021/M/20)

 • 13.
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2021 (čj. KP-ZM/22/2021/M/19)

 • 14.
 • Rozpočtová opatření číslo 12 až 14 (čj. KP-ZM/14/2021/M/11)

 • 15.
 • Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti – IV. čtvrtletí 2020 (čj. KP-ZM/27/2021/M/24)

 • 16.
 • Majetkové dispozice

 • 16.01.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - Pražská třída (čj. KP-ZM/24/2021/M/21)

 • 16.02.
 • Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - převod pozemků pro cyklostezku podél řeky Malše, k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/15/2021/M/12)

 • 16.03.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2037/1 v k. ú. České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/16/2021/M/13)

 • 16.04.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 241/8 v k. ú. Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/8/2021/M/5)

 • 16.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Lhotka u Třebče, rybník Lhoták (čj. KP-ZM/7/2021/M/4)

 • 16.06.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2015/1, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/18/2021/M/15)

 • 17.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. prosince 2020, 11. a  25. ledna 2021 (čj. KP-ZM/3/2021/M/1)

 • 18.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/5/2021/M/3)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/26/2021/M/23)

 • 20.
 • Diskuze zastupitelů

 • 21.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)