Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2021018

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 
01Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 
02Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 
03Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice  
04Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
05Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny
06Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace
07Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
08Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
09Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
10Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“
11Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2020
12Zpráva o realizaci a změna strategie IPRÚ 2014 -2020, informace o přípravě ITI 2021- 2027
13Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2021
14Rozpočtová opatření číslo 12 až 14
15Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti – IV. čtvrtletí 2020
16Majetkové dispozice
16.01Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - Pražská třída
16.02Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - převod pozemků pro cyklostezku podél řeky Malše, k. ú. České Budějovice 7
16.03Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2037/1 v k. ú. České Budějovice 2
16.04Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 241/8 v k. ú. Staré Hodějovice
16.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Lhotka u Třebče, rybník Lhoták
16.06Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2015/1, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)
17Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. prosince 2020, 11. a  25. ledna 2021
18Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
19Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice
20Diskuze zastupitelů
21Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-E-mail konkrétní fyzické osoby společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města ve věci postupu vyjadřování občanů k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu statutárního města České Budějovice,
-Stížnost konkrétní fyzické osoby společně s odpovědí Ing. Jiřího Svobody, primátora města týkající se bezohledné jízdy cyklistů po chodnících a volného pobíhání psů na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.