Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2021020 dne 10.5.2021

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Stanovisko občanů k přesunu Dětského domova se školou Šindlovy Dvory do Dukelské ulice společně s odpovědí Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., náměstka primátora (čj. KP-ZM/168/2021)

 • -
 • Petice občanů - "Zastavení další výstavby novostaveb bytových domů do doby, než bude vyřešena kritická dopravní situace v k. ú. České Budějovice 3, lokalita Čtyři Dvory - střed" společně s odpovědí Ing. Petra Holického, náměstka primátora   (čj. KP-ZM/169/2021)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu

 • 01.
 • Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice (čj. KP-ZM/127/2021/M/56)

 • 02.
 • Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/173/2021/M/92)

 • 03.
 • Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení (čj. KP-ZM/130/2021/M/58)

 • 04.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/144/2021/M/70)

 • 05.
 • Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO  (čj. KP-ZM/157/2021/M/81)

 • 06.
 • Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi   (čj. KP-ZM/145/2021/M/71)

 • 07.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2021 (čj. KP-ZM/163/2021/M/87)

 • 08.
 • Evropské hlavní město kultury 2028 (čj. KP-ZM/162/2021/M/86)

 • 09.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 21. 5. 2021 (čj. KP-ZM/166/2021/M/90)

 • 10.
 • Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice (čj. KP-ZM/167/2021/M/91)

 • 11.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. (čj. KP-ZM/140/2021/M/66)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové hokejové akademie - HC České Budějovice, z. s. (čj. KP-ZM/141/2021/M/67)

 • 13.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s. (čj. KP-ZM/142/2021/M/68)

 • 14.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/136/2021/M/62)

 • 15.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/137/2021/M/63)

 • 16.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (čj. KP-ZM/138/2021/M/64)

 • 17.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů" (čj. KP-ZM/139/2021/M/65)

 • 18.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2020 (čj. KP-ZM/122/2021/M/53)

 • 19.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020 (čj. KP-ZM/123/2021/M/54)

 • 20.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2021 (čj. KP-ZM/124/2021/M/55)

 • 21.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká" (čj. KP-ZM/143/2021/M/69)

 • 22.
 • Rozpočtová opatření číslo 53 a 54 (čj. KP-ZM/152/2021/M/77)

 • 23.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2021 (čj. KP-ZM/133/2021/M/59)

 • 24.
 • Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 (čj. KP-ZM/156/2021/M/80)

 • 25.
 • Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/149/2021/M/74)

 • 26.
 • Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik   (čj. KP-ZM/164/2021/M/88)

 • 27.
 • Majetkové dispozice

 • 27.01.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 485 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/134/2021/M/60)

 • 27.02.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) – budoucí odkoupení pozemků pod stavbou ZTV (čj. KP-ZM/159/2021/M/83)

 • 27.03.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/13 v k. ú. Ostrolovský Újezd (čj. KP-ZM/147/2021/M/73)

 • 27.04.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Čertíka, Nemanice)   (čj. KP-ZM/158/2021/M/82)

 • 27.05.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 1369/6 a 1369/13 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/146/2021/M/72)

 • 27.06.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2478/1 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/135/2021/M/61)

 • 27.07.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2453/1, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Trojice) (čj. KP-ZM/153/2021/M/78)

 • 27.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 305/5 v k. ú. Haklovy Dvory - pod stavbou garáže (čj. KP-ZM/150/2021/M/75)

 • 27.09.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 481 a pozemku parc. č. 501/1, v k. ú. Haklovy Dvory (Nové Dvory) (čj. KP-ZM/160/2021/M/84)

 • 27.10.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1620/3 a parc. č. 1620/9 v k. ú. České Budějovice 2, ul. Pasovská (čj. KP-ZM/151/2021/M/76)

 • 27.11.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava) (čj. KP-ZM/155/2021/M/79)

 • 28.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/128/2021/M/57)

 • 29.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. a 31. března, 8., 12., 16., 26. a 30. dubna 2021 (čj. KP-ZM/118/2021/M/52)

 • 30.
 • Prezentace projektu saunového světa a dětského zážitkového bazénu při plaveckém stadionu v Českých Budějovicích (bez podkladového materiálu)

 • 31.
 • "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa" - informace o průběhu zpracování projektové dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice (čj. KP-ZM/165/2021/M/89)

 • 32.
 • Diskuze zastupitelů

 • 33.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h.)