Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2021021 dne 14.6.2021

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Žádost Jana Marka o znovuuzavření příkazné smlouvy na předprodej vstupenek v předprodejní síti CBsystém společně s odpovědí Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice (čj. KP-ZM/267/2021)

 • -
 • Nabídka Lubomíra Lukeše – Letní putovní kino společně s odpovědí Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice (čj. KP-ZM/268/2021)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu

 • 01.
 • Cena statutárního města České Budějovice za rok 2020 (čj. KP-ZM/262/2021/M/142)

 • 02.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/206/2021/M/93)

 • 03.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/244/2021/M/125)

 • 04.
 • Volba člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště (čj. KP-ZM/217/2021/M/101)

 • 05.
 • Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Jihočeský jazzový festival; 1/2 Maraton České Budějovice; Night Run a Avon běh České Budějovice (čj. KP-ZM/236/2021/M/118)

 • 06.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na "Reklamní a propagační služby pro statutární město České Budějovice" (čj. KP-ZM/265/2021/M/145)

 • 07.
 • Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 (čj. KP-ZM/214/2021/M/99)

 • 08.
 • Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice (čj. KP-ZM/213/2021/M/98)

 • 09.
 • Změna č. 93 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v katastrálním území České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/220/2021/M/104)

 • 10.
 • Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/215/2021/M/100)

 • 11.
 • Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování (čj. KP-ZM/219/2021/M/103)

 • 12.
 • Pravidla programu pro poskytování dotací města České Budějovice na podporu kultury – víceletá dotační podpora v roce 2022 – 2023 (čj. KP-ZM/255/2021/M/135)

 • 13.
 • Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2021, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 3 (čj. KP-ZM/266/2021/M/146)

 • 14.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Oprava střech objektu Sportovní haly České Budějovice" (čj. KP-ZM/256/2021/M/136)

 • 15.
 • Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/249/2021/M/130)

 • 16.
 • Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/248/2021/M/129)

 • 17.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě" (čj. KP-ZM/247/2021/M/128)

 • 18.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2020 (čj. KP-ZM/233/2021/M/115)

 • 19.
 • Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na úhradu nákladů pro oddíl Stolního tenisu (čj. KP-ZM/207/2021/M/94)

 • 20.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., na vybudování dětského hřiště (čj. KP-ZM/232/2021/M/114)

 • 21.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 2021 (čj. KP-ZM/234/2021/M/116)

 • 22.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/246/2021/M/127)

 • 23.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/245/2021/M/126)

 • 24.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/241/2021/M/123)

 • 25.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (čj. KP-ZM/239/2021/M/121)

 • 26.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021 - 1. výzva (čj. KP-ZM/238/2021/M/120)

 • 27.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích (čj. KP-ZM/218/2021/M/102)

 • 28.
 • Dodatek č. 12 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/257/2021/M/137)

 • 29.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 2020 (čj. KP-ZM/227/2021/M/109)

 • 30.
 • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2020 (čj. KP-ZM/208/2021/M/95)

 • 31.
 • Rozpočtová opatření číslo 69 až 71 (čj. KP-ZM/226/2021/M/108)

 • 32.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17 (čj. KP-ZM/235/2021/M/117)

 • 33.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Rozšíření kamerového dohledového systému města České Budějovice" (čj. KP-ZM/237/2021/M/119)

 • 34.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2020 (čj. KP-ZM/211/2021/M/97)

 • 35.
 • Majetkové dispozice

 • 35.01.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory  (čj. KP-ZM/242/2021/M/124)

 • 35.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3453/5 a parc. č. 3453/7 v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole (čj. KP-ZM/229/2021/M/111)

 • 35.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/69 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice (čj. KP-ZM/264/2021/M/144)

 • 35.04.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/6 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům U Šafránku, ul. U Sirkárny, parc. č. 375/6, k. ú. Č.B.4, České Budějovice“ (ul. U Sirkárny) (čj. KP-ZM/259/2021/M/139)

 • 35.05.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům Sirkárna s administrativními prostory a provozovnou parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4“ (ul. U Sirkárny) (čj. KP-ZM/258/2021/M/138)

 • 35.06.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1384/3 a č. 1387/6, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Horní) (čj. KP-ZM/252/2021/M/133)

 • 35.07.
 • Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2672/24 a parc. č. 2673/2 za část pozemku parc. č. 2673/3, vše v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/261/2021/M/141)

 • 35.08.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné (čj. KP-ZM/230/2021/M/112)

 • 35.09.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích   (čj. KP-ZM/240/2021/M/122)

 • 35.10.
 • Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemků parc. č. 3949/1, 3931/3, 3720/2 a parc. č. 3949/3, pod stavbou chodníků a komunikace, k. ú. České Budějovice 7, ul. Plavská   (čj. KP-ZM/228/2021/M/110)

 • 35.11.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská) (čj. KP-ZM/225/2021/M/107)

 • 35.12.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2992 s objektem čp. 1077, k. ú. České Budějovice 2 (J. Plachty 1077/38 – Klub seniorů) (čj. KP-ZM/224/2021/M/106)

 • 35.13.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/250/2021/M/131)

 • 35.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3355/11 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice (čj. KP-ZM/263/2021/M/143)

 • 35.15.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2757 v k. ú. České Budějovice 2 (provozovna) – sídliště Máj (čj. KP-ZM/251/2021/M/132)

 • 35.16.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 419 za část pozemku parc. č. 454 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Dukelská (čj. KP-ZM/231/2021/M/113)

 • 36.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/210/2021/M/96)

 • 37.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. května 2021 a 31. května 2021 (čj. KP-ZM/254/2021/M/134)

 • 38.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31. 3. 2021 (čj. KP-ZM/260/2021/M/140)

 • 39.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 2021 (čj. KP-ZM/223/2021/M/105)

 • 40.
 • Diskuse zastupitelů

 • 41.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)