Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2021025 dne 6.12.2021

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • E-mail konkrétní fyzické osoby ve věci změny tarifu jízdného MHD pro seniory (čj. KP-ZM/508/2021)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce  (čj. KP-ZM/471/2021/M/230)

 • 02.
 • Změna č. 96 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálních územích České Budějovice 2 a České Vrbné (čj. KP-ZM/458/2021/M/218)

 • 03.
 • Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice (čj. KP-ZM/502/2021/M/256)

 • 04.
 • Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2020002220 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2021" (čj. KP-ZM/499/2021/M/253)

 • 05.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 2023 (čj. KP-ZM/473/2021/M/232)

 • 06.
 • Ocenění talentů v oblasti kultury v roce 2021 (čj. KP-ZM/466/2021/M/225)

 • 07.
 • Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018001818  (čj. KP-ZM/503/2021/M/257)

 • 08.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/464/2021/M/223)

 • 09.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/465/2021/M/224)

 • 10.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku (čj. KP-ZM/469/2021/M/228)

 • 11.
 • Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Autis Centrum, o. p. s. (čj. KP-ZM/470/2021/M/229)

 • 12.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích" (čj. KP-ZM/467/2021/M/226)

 • 13.
 • Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" a  "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa" (čj. KP-ZM/468/2021/M/227)

 • 14.
 • Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2022 (čj. KP-ZM/460/2021/M/220)

 • 15.
 • Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2023 až 2025 (čj. KP-ZM/479/2021/M/234)

 • 16.
 • Rozpočtová opatření číslo 199 až 201 (čj. KP-ZM/493/2021/M/247)

 • 17.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/490/2021/M/244)

 • 18.
 • Majetkové dispozice

 • 18.01.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava – ul. Jizerská, Otavská, Vodňanská) (čj. KP-ZM/486/2021/M/240)

 • 18.02.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/16, 2015/44 a 2015/45, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. M. Horákové)   (čj. KP-ZM/488/2021/M/242)

 • 18.03.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a v k. ú. České Budějovice 3   (čj. KP-ZM/489/2021/M/243)

 • 18.04.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 2704/21 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (čj. KP-ZM/496/2021/M/250)

 • 18.05.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907 – STAVMAT STAVEBNINY, a. s. (čj. KP-ZM/500/2021/M/254)

 • 18.06.
 • Dispozice s majetkem města – prodloužení termínu ve směnné smlouvě č. 2017000760, TJ DYNAMO, ulice E.Pittera, k. ú. České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/475/2021/M/233)

 • 18.07.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov (čj. KP-ZM/482/2021/M/237)

 • 18.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1984/85, k. ú. České Budějovice 2 (u Branišovské silnice, sídl. Máj)   (čj. KP-ZM/498/2021/M/252)

 • 18.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/1 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/462/2021/M/222)

 • 18.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova (čj. KP-ZM/483/2021/M/238)

 • 18.11.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/461/2021/M/221)

 • 18.12.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2812/7, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (čj. KP-ZM/487/2021/M/241)

 • 18.13.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 4102/2, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara) (čj. KP-ZM/501/2021/M/255)

 • 18.14.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2206/44 v k. ú. České Budějovice 2, „Cyklostezka Suchomelská 2. etapa“ (čj. KP-ZM/480/2021/M/235)

 • 18.15.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 1489 v k. ú. České Budějovice 6 (loděnice) – u Malého jezu (čj. KP-ZM/485/2021/M/239)

 • 18.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 359/12 v k. ú. České Budějovice 1 (čj. KP-ZM/494/2021/M/248)

 • 18.17.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj) (čj. KP-ZM/492/2021/M/246)

 • 18.18.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská) (čj. KP-ZM/481/2021/M/236)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 9. 2021 (čj. KP-ZM/507/2021/M/258)

 • 20.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/497/2021/M/251)

 • 21.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 8. a 22. listopadu 2021 (čj. KP-ZM/459/2021/M/219)

 • 22.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2022 (čj. KP-ZM/472/2021/M/231)

 • 23.
 • Diskuse zastupitelů

 • 24.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)