Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2021025

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce 
02Změna č. 96 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálních územích České Budějovice 2 a České Vrbné
03Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice
04Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2020002220 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2021"
05Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 2023
06Ocenění talentů v oblasti kultury v roce 2021
07Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2018001818 
08Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
09Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
10Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku
11Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Autis Centrum, o. p. s.
12Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"
13Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" a  "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa"
14Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2022
15Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2023 až 2025
16Rozpočtová opatření číslo 199 až 201
17Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč
18Majetkové dispozice
18.01Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava – ul. Jizerská, Otavská, Vodňanská)
18.02Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/16, 2015/44 a 2015/45, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. M. Horákové)  
18.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a v k. ú. České Budějovice 3  
18.04Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 2704/21 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů
18.05Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907 – STAVMAT STAVEBNINY, a. s.
18.06Dispozice s majetkem města – prodloužení termínu ve směnné smlouvě č. 2017000760, TJ DYNAMO, ulice E.Pittera, k. ú. České Budějovice 7
18.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov
18.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1984/85, k. ú. České Budějovice 2 (u Branišovské silnice, sídl. Máj)  
18.09Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/1 v k. ú. Třebotovice
18.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova
18.11Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice
18.12Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2812/7, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů
18.13Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 4102/2, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara)
18.14Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2206/44 v k. ú. České Budějovice 2, „Cyklostezka Suchomelská 2. etapa“
18.15Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 1489 v k. ú. České Budějovice 6 (loděnice) – u Malého jezu
18.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 359/12 v k. ú. České Budějovice 1
18.17Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj)
18.18Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská)
19Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 9. 2021
20Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
21Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 8. a 22. listopadu 2021
22Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 2022
23Diskuse zastupitelů
24Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)
-E-mail konkrétní fyzické osoby ve věci změny tarifu jízdného MHD pro seniory