Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2022027 dne 21.3.2022

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Petice občanů Roudenské ulice "Žádost o vybudování kanalizace, příjezdové komunikace a pouličního osvětlení" (čj. KP-ZM/111/2022)

 • -
 • Podnět konkrétní fyzické osoby, zástupce SV J. Kolářové 16 ve věci "zákazu parkování v ul. Dlouhá" (čj. KP-ZM/110/2022)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Informativní zpráva o činnosti statutárního města České Budějovice při řešení uprchlické krize v rámci válečného konfliktu na Ukrajině (čj. KP-ZM/108/2022/M/67)

 • 02.
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/66/2022/M/35)

 • 03.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2022 v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/80/2022/M/46)

 • 04.
 • Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/78/2022/M/44)

 • 05.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 (čj. KP-ZM/83/2022/M/47)

 • 06.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2022 (čj. KP-ZM/89/2022/M/52)

 • 07.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2022 (čj. KP-ZM/85/2022/M/49)

 • 08.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. (čj. KP-ZM/74/2022/M/40)

 • 09.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám neškolských příspěvkových organizací (čj. KP-ZM/76/2022/M/42)

 • 10.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 2022 (čj. KP-ZM/71/2022/M/37)

 • 11.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 2022 (čj. KP-ZM/95/2022/M/56)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2021 pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let (čj. KP-ZM/96/2022/M/57)

 • 13.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol (čj. KP-ZM/64/2022/M/33)

 • 14.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2021 (čj. KP-ZM/65/2022/M/34)

 • 15.
 • Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/84/2022/M/48)

 • 16.
 • Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice (čj. KP-ZM/87/2022/M/51)

 • 17.
 • Rozpočtové opatření číslo 52 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2022 (čj. KP-ZM/94/2022/M/55)

 • 18.
 • Rozpočtová opatření číslo 50 a 51 (čj. KP-ZM/99/2022/M/59)

 • 19.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 6 a V 7 (čj. KP-ZM/101/2022/M/61)

 • 20.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 9 (čj. KP-ZM/109/2022/M/68)

 • 21.
 • Zklidnění dopravy v historickém jádru města České Budějovice a záměr umístění stromů a nového mobiliáře na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/73/2022/M/39)

 • 22.
 • Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2022 (čj. KP-ZM/77/2022/M/43)

 • 23.
 • Majetkové dispozice

 • 23.01.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 2061/192 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Branišovská, sídliště Šumava) (čj. KP-ZM/102/2022/M/62)

 • 23.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 254/10, č. 258/27, č. 262/14 a č. 274/21, k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/86/2022/M/50)

 • 23.03.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 4 od Jihočeského kraje (propojení Rudolfovská tř. - Vrbenská) (čj. KP-ZM/105/2022/M/64)

 • 23.04.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/2 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Buková, Mladé (čj. KP-ZM/75/2022/M/41)

 • 23.05.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce (čj. KP-ZM/91/2022/M/53)

 • 23.06.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1106/1 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Husova tř., Čtyři Dvory) (čj. KP-ZM/100/2022/M/60)

 • 23.07.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrady u Malého jezu (čj. KP-ZM/104/2022/M/63)

 • 23.08.
 • Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2599/56, k. ú. České Budějovice 6 za pozemky parc. č. 2162/26, 2162/66 a parc. č. 2162/68, k. ú. České Budějovice 2,  sídliště Vltava x Mladé (čj. KP-ZM/92/2022/M/54)

 • 23.09.
 • Dispozice s majetkem města – informativní zpráva o průběhu majetkového vypořádání pro realizaci stavby „Přeložka silnice I/20 – „severní spojka“ (Ing. arch. J. Bucek x manž. Viktorovi x statutární město České Budějovice) (čj. KP-ZM/107/2022/M/66)

 • 24.
 • Informativní zpráva o budoucích úpravách Budvar arény vedoucích ke zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek (čj. KP-ZM/106/2022/M/65)

 • 25.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/72/2022/M/38)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14., 21. a 25. února, 7. a 14. března 2022 (čj. KP-ZM/68/2022/M/36)

 • 27.
 • Diskuse zastupitelů

 • 28.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)