Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2022029 dne 9.5.2022

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu

 • 01.
 • Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic (čj. KP-ZM/160/2022/M/70)

 • 02.
 • Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Valentině Těreškovové (čj. KP-ZM/161/2022/M/71)

 • 03.
 • Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace (čj. KP-ZM/215/2022/M/112)

 • 04.
 • Žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní školy, Rudolfovská tř. 1982, 370 01 České Budějovice (čj. KP-ZM/185/2022/M/84)

 • 05.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 1: " Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/178/2022/M/78)

 • 06.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 2: " Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/182/2022/M/82)

 • 07.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 2022 – Opatření č. 3 „Příspěvek na sportovní akce“ (čj. KP-ZM/179/2022/M/79)

 • 08.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 4 " Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem" (čj. KP-ZM/180/2022/M/80)

 • 09.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 5: " Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů" (čj. KP-ZM/183/2022/M/83)

 • 10.
 • Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 6 " Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů" (čj. KP-ZM/181/2022/M/81)

 • 11.
 • Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2021 (čj. KP-ZM/173/2022/M/75)

 • 12.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2022 (čj. KP-ZM/174/2022/M/76)

 • 13.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2022 (čj. KP-ZM/202/2022/M/99)

 • 14.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/207/2022/M/104)

 • 15.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích" a "Stavební úpravy areálu Městské policie, České Budějovice" (čj. KP-ZM/195/2022/M/93)

 • 16.
 • Rozpočtová opatření číslo 73 až 76 (čj. KP-ZM/203/2022/M/100)

 • 17.
 • Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15 (čj. KP-ZM/205/2022/M/102)

 • 18.
 • Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2021 (čj. KP-ZM/191/2022/M/89)

 • 19.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2022 (čj. KP-ZM/193/2022/M/91)

 • 20.
 • Majetkové dispozice

 • 20.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj) (čj. KP-ZM/192/2022/M/90)

 • 20.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce (čj. KP-ZM/200/2022/M/98)

 • 20.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/2 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/204/2022/M/101)

 • 20.04.
 • Dispozice s majetkem města – prodej jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 359/12 v k.ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení (čj. KP-ZM/206/2022/M/103)

 • 20.05.
 • Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků, a to část parc. č. 2720/8 a 2720/10, v k.ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice  (čj. KP-ZM/208/2022/M/105)

 • 20.06.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská II. etapa“, vše v k.ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.) (čj. KP-ZM/211/2022/M/108)

 • 20.07.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků parc. č. 2137/385 a č. 2137/386, k. ú. České Budějovice 2 (Husova tř., sídliště Vltava)   (čj. KP-ZM/188/2022/M/87)

 • 20.08.
 • Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemku parc.č. 1815/2 v k. ú. České Budějovice 4 od Jihočeského kraje (Rudolfovská tř., Vráto) (čj. KP-ZM/209/2022/M/106)

 • 20.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 1603/2, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Na Sádkách) (čj. KP-ZM/194/2022/M/92)

 • 20.10.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/10 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Zachariášova)   (čj. KP-ZM/186/2022/M/85)

 • 20.11.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2687/3 a č. 2693/31, k. ú. Třebotovice   (čj. KP-ZM/187/2022/M/86)

 • 20.12.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) stavby přístřešku na kontejnery na pozemku 2061/564, k.ú.  České Budějovice 2 (ul. N. Frýda, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/198/2022/M/96)

 • 20.13.
 • Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) – zrušení usnesení   (čj. KP-ZM/190/2022/M/88)

 • 20.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 550/2 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/169/2022/M/74)

 • 20.15.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (čj. KP-ZM/213/2022/M/110)

 • 20.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3596 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Za Tratí (čj. KP-ZM/168/2022/M/73)

 • 20.17.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/203 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava (čj. KP-ZM/197/2022/M/95)

 • 20.18.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (čj. KP-ZM/212/2022/M/109)

 • 21.
 • Dotační program na podporu kultury - víceletá dotační podpora v roce 2022 - 2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021002160, Ars klub, z. s. (čj. KP-ZM/199/2022/M/97)

 • 22.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2022 (čj. KP-ZM/214/2022/M/111)

 • 23.
 • Zpráva o vyhodnocení souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním územního plánu České Budějovice (čj. KP-ZM/216/2022/M/113)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 16. 2. 2022 a ze dne 30. 3. 2022 (čj. KP-ZM/210/2022/M/107)

 • 25.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/175/2022/M/77)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. března, 4., 11., 25. dubna a 2. května 2022 (čj. KP-ZM/162/2022/M/72)

 • 27.
 • Diskuse zastupitelů

 • 28.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednání od 13:00 hodin)