Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022029

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu
01Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic
02Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Valentině Těreškovové
03Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace
04Žádost o poskytnutí mimořádné investiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na vybudování spojovacího krčku mezi jídelnou a hlavní budovou Církevní základní školy, Rudolfovská tř. 1982, 370 01 České Budějovice
05Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 1: " Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"
06Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 2: " Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"
07Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu na podporu sportu v roce 2022 – Opatření č. 3 „Příspěvek na sportovní akce“
08Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 - Opatření č. 4 " Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"
09Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 5: " Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"
10Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2022 u Opatření č. 6 " Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"
11Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2021
12Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2022
13Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2022
14Poskytnutí neinvestičních dotací proseniorským organizacím v Českých Budějovicích
15Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích" a "Stavební úpravy areálu Městské policie, České Budějovice"
16Rozpočtová opatření číslo 73 až 76
17Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 15
18Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 2021
19Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2022
20Majetkové dispozice
20.01Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj)
20.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace Paluba, Na Mlýnské stoce
20.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/2 v k. ú. České Budějovice 6
20.04Dispozice s majetkem města – prodej jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 359/12 v k.ú. České Budějovice 1 – výsledek výběrového řízení
20.05Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků, a to část parc. č. 2720/8 a 2720/10, v k.ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice 
20.06Dispozice s majetkem města – budoucí majetkové vypořádání stavby „Viladomy Dobrovodská II. etapa“, vše v k.ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné – Dobrovodská ul.)
20.07Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků parc. č. 2137/385 a č. 2137/386, k. ú. České Budějovice 2 (Husova tř., sídliště Vltava)  
20.08Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemku parc.č. 1815/2 v k. ú. České Budějovice 4 od Jihočeského kraje (Rudolfovská tř., Vráto)
20.09Dispozice s majetkem města – prodej 2 částí pozemku parc. č. 1603/2, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Na Sádkách)
20.10Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/10 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Zachariášova)  
20.11Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2687/3 a č. 2693/31, k. ú. Třebotovice  
20.12Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) stavby přístřešku na kontejnery na pozemku 2061/564, k.ú.  České Budějovice 2 (ul. N. Frýda, sídliště Máj)
20.13Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj) – zrušení usnesení  
20.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 550/2 v k. ú. Haklovy Dvory
20.15Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)
20.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3596 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Za Tratí
20.17Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/203 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava
20.18Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)
21Dotační program na podporu kultury - víceletá dotační podpora v roce 2022 - 2023 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021002160, Ars klub, z. s.
22Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 2022
23Zpráva o vyhodnocení souladu studie ČB.21 SMART GREEN CITY se zadáním územního plánu České Budějovice
24Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 16. 2. 2022 a ze dne 30. 3. 2022
25Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
26Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. března, 4., 11., 25. dubna a 2. května 2022
27Diskuse zastupitelů
28Vystoupení občanů (tento bod bude projednání od 13:00 hodin)