Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2022002 dne 14.11.2022

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Stav místních komunikací v obci Kaliště u Českých Budějovic - stížnost na způsob vyřízení stížnosti z 27. 8. 2022 a neřešení bezpečnostní dopravní situace v obci (čj. KP-ZM/490/2022)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu

 • 01.
 • Volba členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/481/2022/M/229)

 • 02.
 • Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/484/2022/M/231)

 • 03.
 • Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému soboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/453/2022/M/202)

 • 04.
 • Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/486/2022/M/233)

 • 05.
 • Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na dofinancování nákladů adaptačních skupin na Církevní základní škole, Rudolfovská tř. 1982, České Budějovice (čj. KP-ZM/468/2022/M/217)

 • 06.
 • Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 9. 2022 ve školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/469/2022/M/218)

 • 07.
 • Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva pro období září – prosinec roku 2022 (čj. KP-ZM/488/2022/M/235)

 • 08.
 • Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku sportovním akademiím maximálně do výše 10% z již přidělené dotace na celoroční činnost v rámci memoranda o spolupráci při rozvoji klubových akademií, na pokrytí zvýšených provozních nákladů (čj. KP-ZM/487/2022/M/234)

 • 09.
 • Předčasné splacení úvěru přijatého na investiční akci "Úpravna vody v Českých Budějovicích" (čj. KP-ZM/477/2022/M/226)

 • 10.
 • Rozpočtová opatření číslo 189 a 190 (čj. KP-ZM/456/2022/M/205)

 • 11.
 • Vyhodnocení nabídek na přijetí bankovního úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období let 2023 - 2027 (čj. KP-ZM/478/2022/M/227)

 • 12.
 • Majetkové dispozice

 • 12.01.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1502/3 v k. ú. České Budějovice 6 podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb. (čj. KP-ZM/452/2022/M/201)

 • 12.02.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2017/30, 2017/31, 2017/32, 2041, 2061/413 a 2137/304, k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Lesa, M. Horákové a J. Boreckého) (čj. KP-ZM/466/2022/M/215)

 • 12.03.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 717/2, k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Smaltovny) (čj. KP-ZM/465/2022/M/214)

 • 12.04.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1403/12, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Horní, u DPmČB) (čj. KP-ZM/464/2022/M/213)

 • 12.05.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 786/49 a č. 1204/7, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Čechova a Polní)   (čj. KP-ZM/471/2022/M/220)

 • 12.06.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2688/6 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/463/2022/M/212)

 • 12.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/390, k. ú. České Budějovice 2, Strakonická – sídliště Vltava (čj. KP-ZM/461/2022/M/210)

 • 12.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská 1982/15 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/459/2022/M/208)

 • 12.09.
 •  Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce) (čj. KP-ZM/457/2022/M/206)

 • 12.10.
 • Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná) (čj. KP-ZM/476/2022/M/225)

 • 12.11.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2822/1 v k. ú. České Budějovice 7, u řeky Vltava, Lidická tř. (čj. KP-ZM/460/2022/M/209)

 • 12.12.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 590/1, k. ú. České Budějovice 1, Sokolský ostrov (čj. KP-ZM/462/2022/M/211)

 • 12.13.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku 3359/7 a budoucí převedení části pozemku parc. č. 3359/1 a stavby vjezdu, vše v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice, ul. Novohradská (čj. KP-ZM/467/2022/M/216)

 • 12.14.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1429/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Na Zeyerova, Havlíčkova kolonie) (čj. KP-ZM/474/2022/M/223)

 • 12.15.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1297/4, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory – Jihočeská univerzita v ČB) (čj. KP-ZM/472/2022/M/221)

 • 12.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Lužní (čj. KP-ZM/483/2022/M/230)

 • 12.17.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 837/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Bachmačská (čj. KP-ZM/458/2022/M/207)

 • 12.18.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/3 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku) (čj. KP-ZM/470/2022/M/219)

 • 12.19.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2061/941, č. 2061/942, č. 2061/943, č. 2061/633, č. 2984 a částí pozemků parc. č. 2061/789 a č. 2061/790, vše k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/485/2022/M/232)

 • 13.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 12., 19., 26. září, 10., 17., 24. a 31. října 2022 (čj. KP-ZM/479/2022/M/228)

 • 14.
 • Diskuse zastupitelů

 • 15.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 11:00 hodin)