Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2022002

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu
01Volba členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
02Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
03Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2022 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému soboru Jihočeského kraje
04Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
05Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna, církevní základní škole a základní umělecké škole České Budějovice na dofinancování nákladů adaptačních skupin na Církevní základní škole, Rudolfovská tř. 1982, České Budějovice
06Poskytování finančních prostředků na zabezpečení adaptačních skupin od 1. 9. 2022 ve školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice
07Neinvestiční dotace na zajištění provozu Biografu Kotva pro období září – prosinec roku 2022
08Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku sportovním akademiím maximálně do výše 10% z již přidělené dotace na celoroční činnost v rámci memoranda o spolupráci při rozvoji klubových akademií, na pokrytí zvýšených provozních nákladů
09Předčasné splacení úvěru přijatého na investiční akci "Úpravna vody v Českých Budějovicích"
10Rozpočtová opatření číslo 189 a 190
11Vyhodnocení nabídek na přijetí bankovního úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období let 2023 - 2027
12Majetkové dispozice
12.01Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1502/3 v k. ú. České Budějovice 6 podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb.
12.02Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2017/30, 2017/31, 2017/32, 2041, 2061/413 a 2137/304, k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Lesa, M. Horákové a J. Boreckého)
12.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 717/2, k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Smaltovny)
12.04Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1403/12, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Horní, u DPmČB)
12.05Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 786/49 a č. 1204/7, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Čechova a Polní)  
12.06Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2688/6 v k. ú. Třebotovice
12.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/390, k. ú. České Budějovice 2, Strakonická – sídliště Vltava
12.08Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská 1982/15 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
12.09 Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
12.10Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965, v k. ú. České Budějovice 2, pod jednotkami (ul. Větrná)
12.11Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2822/1 v k. ú. České Budějovice 7, u řeky Vltava, Lidická tř.
12.12Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 590/1, k. ú. České Budějovice 1, Sokolský ostrov
12.13Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku 3359/7 a budoucí převedení části pozemku parc. č. 3359/1 a stavby vjezdu, vše v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice, ul. Novohradská
12.14Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1429/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Na Zeyerova, Havlíčkova kolonie)
12.15Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1297/4, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory – Jihočeská univerzita v ČB)
12.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Lužní
12.17Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 837/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Bachmačská
12.18Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/3 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)
12.19Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2061/941, č. 2061/942, č. 2061/943, č. 2061/633, č. 2984 a částí pozemků parc. č. 2061/789 a č. 2061/790, vše k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídliště Máj)
13Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 12., 19., 26. září, 10., 17., 24. a 31. října 2022
14Diskuse zastupitelů
15Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 11:00 hodin)
-Stav místních komunikací v obci Kaliště u Českých Budějovic - stížnost na způsob vyřízení stížnosti z 27. 8. 2022 a neřešení bezpečnostní dopravní situace v obci