Závěrečný účet

  • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2021

 (schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice dne 13.06.2022; č. usnesení 132/2022)

Součásti závěrečného účtu:

Přehled finančního hospodaření za rok 2021

Přehled peněžních fondů za rok 2021

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností za rok 2021

Základní informace o majetku za rok 2021

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

  • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2020

 (schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice dne 14.06.2021; č. usnesení 102/2021)

Součásti závěrečného účtu:

Přehled finančního hospodaření za rok 2020

Přehled peněžních fondů za rok 2020

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností za rok 2020

Základní informace o majetku za rok 2020

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

  • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2019

     (schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice dne 05.06.2020; č. usnesení 122/2020)

Součásti závěrečného účtu:

Přehled finančního hospodaření za rok 2019

Přehled peněžních fondů za rok 2019

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností za rok 2019

Základní informace o majetku za rok 2019

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

  • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2018

   (schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice dne 19.6.2019; č. usnesení 131/2019)

Součásti závěrečného účtu:

Přehled finančního hospodaření za rok 2018

Přehled peněžních fondů za rok 2018

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností za rok 2018

Základní informace o majetku statutárního města za rok 2018

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

 

  • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2017

   (schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice dne 18.6.2018; č. usnesení 132/2018)

Součásti závěrečného účtu:

Přehled finančního hospodaření za rok 2017

Přehled peněžních fondů za rok 2017

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností za rok 2017

Základní informace o majetku statutárního města za rok 2017

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

 

Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2016

(schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice dne 19.06.2017; č. usnesení 150/2017)

Součásti závěrečného účtu:

Přehled finančního hospodaření za rok 2016 

Přehled peněžních fondů za rok 2016

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností za rok 2016

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

  •  
Stránka byla upravena uživatelem , 17. 6. 2022.