Péče, pomoc a podpora v sociální oblasti

Město pomáhá svým občanům řešit problémy v sociální oblasti několika způsoby.

Výkon státní správy v přenesené působnosti poskytuje prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociální pomoci.

Výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice prostřednictvím oddělení sociální pomoci. 

V rámci své samosprávné činnosti:

 

 • zřídilo a spravuje 3 domovy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení, kluby důchodců;
 • každoročně v rámci svých dotačních programů finančně podporují organizace, které poskytují sociální služby a služby doplňující a navazující;
 • aktivně plánuje rozvoj sociálních služeb tak, aby byly služby dostupné pro všechny potřebné občany a aby byly poskytovány kvalitně a efektivně;

  - kontaktní osoba: Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování,
  kovarnovas@c-budejovice.cz, 386 801 623

  - odkaz na web: http://rpss.c-budejovice.cz

 • každoročně aktualizuje a vydává brožurku Průvodce sociální oblastí České Budějovice;
 • vyvíjí další činnosti, které zkvalitňují péči, podporu a pomoc v sociální oblasti
 • spravuje webový portál Město pro rodinu, který slouží k informování veřejnosti o prorodinných aktivitách uskutečňovaných v Českých Budějovicích a v jejich blízkém okolí; dále má za úkol informovat rodiny o působnosti prorodinných organizací ve městě. Webový portál byl vytvořen díky finanční dotaci MPSV, kterou město České Budějovice obdrželo za 1. místo v rámci soutěže "Obec přátelská celé rodině roku 2012".

Co všechno na portálu Rodina najdete?

 1. akce pro rodinu
 2. novinky a aktuality z oblasti rodiny
 3. informace o sociálně právní ochraně dětí
 4. informace o volnočasových aktivitách a službách pro seniory
 5. bulletin Město pro rodinu
 6. prorodinné organizace
 7. poradna
 8. ankety atd.

      Odkaz na web: http://rodina.c-budejovice.cz/

     

 

 

Služby pro seniory

/ Přehled zařízení a organizací věnujících se seniorům. / Více

Služby pro zdravotně znevýhodněné

/ Přehled služeb pro zdravotně znevýhodněné. / Více

Služby pro osoby v sociální krizi

/ Přehled služeb a organizací pro osoby, které se ocitli v sociální krizi.. / Více

Sociální dávky a zabezpečení

/ Přehled organizací poskytujících sociální dávky. / Více

Služby pro osoby ohrožené závislostí a prevence rizikového chování

/ Přehled služeb pro osoby závislé na návykových látkách nebo ohrožené závislostí a prevence rizikového chování.\n / Více

Poradenství

/ Přehled poradenských služeb. / Více

Služby pro děti, mládež a rodinu

/ Přehled služeb a organizací pro děti, mládež a rodinu. / Více

Komunitní centrum na sídlišti Máj

/ Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež - mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární prevence, dále sociální poradenství. Doplňkovou funkcí je služebna městské policie. / Více
Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 2. 7. 2020.