Péče, pomoc a podpora v sociální oblasti

Město pomáhá svým občanům řešit problémy v sociální oblasti několika způsoby.

 • Výkon státní správy v přenesené působnosti poskytuje prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociální pomoci.
 • Výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice prostřednictvím oddělení sociální pomoci. 

V rámci své samosprávné činnosti:

 • aktivně plánuje v oblasti sociálních služeb tak, aby byly služby dostupné pro všechny potřebné občany a aby byly poskytovány kvalitně a efektivně;
 • zpracovává Strategický rámec R-plánu sociálních služeb SO ORP České Budějovice (na období 2022 - 2024);
 • každoročně zpracovává jednoleté akční plány sociálních služeb (AP R-PSS pro rok 2023)

- kontaktní osoba: Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování,
kovarnovas@c-budejovice.cz, 386 801 623

Co všechno na portálu Rodina najdete?

 1. akce pro rodinu
 2. novinky a aktuality z oblasti rodiny
 3. informace o sociálně právní ochraně dětí
 4. informace o volnočasových aktivitách a službách pro seniory
 5. bulletin Město pro rodinu
 6. informace o prorodinných organizacích ve městě
 7. poradna
 8. ankety atd.

Odkaz na web: http://rodina.c-budejovice.cz/

Webový portál byl vytvořen díky finanční dotaci MPSV, kterou město České Budějovice obdrželo za 1. místo v rámci soutěže "Obec přátelská celé rodině roku 2012".

Seznam domovů pro seniory, kontakty a popis činnosti.

Přehled služeb pro zdravotně znevýhodněné.

Přehled služeb a organizací pro osoby, které se ocitli v sociální krizi.

Přehled organizací poskytujících sociální dávky.

Přehled služeb pro osoby závislé na návykových látkách nebo ohrožené závislostí a prevence rizikového chování.

Přehled poradenských služeb.

Přehled služeb a organizací pro děti, mládež a rodinu.

Přehled zařízení a organizací věnujících se seniorům.

Stránka byla upravena uživatelem Šárka Kovárnová, 27. 2. 2023.