Aktuality města České Budějovice

22.03.2022 / K celosvětové akci zaměřené na ochranu klimatu se připojí České Budějovice v sobotu 26. března 2022 v čase od 20.30 do 21.30 hodin. / více
22.03.2022 / Finance jsou určeny na náklady spojené s pomocí Ukrajincům / více
17.03.2022 / Prioritami je ubytování, školství a další pomoc. / více
17.03.2022 / Radnici navštívil španělský velvyslanec. / více
16.03.2022 / Uzavírka potrvá do konce května. / více
15.03.2022 / V podobné situaci jako krajská metropole se ocitají i její některá partnerská města. / více
15.03.2022 / Práce budou prováděny postupně na všech veřejných prostranstvích a pozemcích města. / více
14.03.2022 / Rada města doporučí zastupitelům schválit finanční částku pro krytí nákladů spojených s řešením uprchlické krize. / více
14.03.2022 / Podařilo se zajistit náhradní termín pro jejich konání v neděli 3. dubna 2022. / více
11.03.2022 / Město podpoří letošní významné akce částkou téměř 2,5 milionů korun. / více
10.03.2022 / Od 14. března do 30. dubna 2022 tam bude úplná uzavírka. / více
10.03.2022 / Ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem průmyslu a obchodu reagují na mimořádnou situaci, kdy zákazníkům hrozí odpojení od plynu nebo elektřiny. / více
10.03.2022 / Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tisíc korun na podporu mezinárodních kulturních akcí. / více
10.03.2022 / Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tisíc korun na podporu mezinárodních kulturních akcí. / více
10.03.2022 / Dne 10. března si připomínáme výročí tibetského povstání. / více
09.03.2022 / V sobotu 2. dubna 2022 nebudou trhy na Piaristickém náměstí. / více
08.03.2022 / Oproti roku 2021 došlo k navýšení o 4 miliony korun. / více
07.03.2022 / Senioři se mohou scházet a bavit v novém klubu seniorů. / více
04.03.2022 / Město poskytne další ubytovací prostory, případně zaměstnance. / více
04.03.2022 / Město organizuje další pomoc Ukrajincům. / více
03.03.2022 / První ukrajinské maminky se zabydlují v městských bytech. / více
01.03.2022 / V úterý odpoledne se konal v Budějovicích tradiční masopust. / více
01.03.2022 / České Budějovice přislíbily pomoc s ubytováním rodin do prvních vybavených bytů. / více
28.02.2022 / Od 1. března opět můžete přihlašovat projekty do již 3. ročníku participativního rozpočtu PRO Budějce. / více
28.02.2022 / Souhrnné informace a odkazy - jak můžeme pomoci. / více
27.02.2022 / Očekává se příchod lidí z napadené Ukrajiny. / více
25.02.2022 / Město je připraveno poskytnout další pomoc podle potřeby, a to včetně finanční. / více
24.02.2022 / Úprava speciálního přisvětlení tří přechodů v prostoru křižovatek Dobrovodská x Plynárenská a Dobrovodská x U Lávky je dokončena. / více

Stránky