Poskytnuté informace v roce 2014

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Předmět žádosti

Odpověď

Ze dne

Zřízení chaty a spoluvlastnictví parcely v Doudlebech pdf 30.12.2014
Výdaje v souvislosti se smlouvou č. 2008000262 pdf 29.12.2014
Kopie spisového materiálu D 3528/2014 pdf 17.12.2014
Dokumenty ke stavbě č.p. 1339 v k.ú. Dobrá Voda pdf 10.12.2014
Rekonstrukce E. Rošického ve vztahu ke spol. Centes pdf 08.12.2014
Pokutové bloky ze spisu MAU/23087/2014 Zr pdf 08.12.2014
Dotazy týkající se přijímání uchazečů o zaměstnání a výběrových řízení na obsazení míst pro jejichž výkon je podmínkou ZOZ pdf 08.12.2014
Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 pdf 05.12.2014
Smlouva na dodání, dvou výdejových pracovišť eOP/e-pasy pdf 28.11.2014
Provoz v křižovatce Pražská-Okružní pdf 27.10.2014
Vozidla vlastněná magistrátem města a městskými obchodními společnostmi pdf 15.10.2014
Dopravní přestupky v roce 2013 řešené správním odborem pdf 08.10.2014
Vozidla magistrátu města a "ekologicky přátelská" vozidla pdf 24.09.2014
Směnná smlouva č. 201300251 v rámci rekonstrukce ul. E. Rošického pdf 22.09.2014
Kontroly okrskových volebních komisí při volbě prezidenta ČR v roce 2013 pdf 18.09.2014
Smlouva společností EKO-KOM pdf 05.09.2014
Pokuta ÚOHS za outsourcing serverové farmy pdf 26.08.2014

Žádost o soupis všech součástí spisu Spr. D 572/2011-Kol

pdf
příloha
19.08.2014
Výše plateb obyvatel, o nichž rozhoduje zastupitelstvo pdf 07.08.2014
Způsob doručování písemností účastníkům správního řízení pdf 05.08.2014
Zakázky malého rozsahu v letech 2011 až 2013 pdf 28.07.2014
Vodorovné dopravní značení v Nové ulici v úseku Otakarova-Lipenská pdf 28.07.2014
Náklady na úklid a ostrahu kancelářských budov magistrátu pdf 25.07.2014
Chemický rozbor sedimentů z rybníků Pekařský a Dolní pdf 24.06.2014
Prodej pozemku parcelní číslo 1258/3 v k.ú. Č. Budějovice 4 pdf 24.06.2014
Změna územního plánu týkající se konkrétních parcel pdf 16.06.2014
Softwareové nástroje používané magistrátem města pdf 12.06.2014
Informace ke stavbám na adrese Hlinská 579 pdf 12.06.2014
Pojištění myslivecké stráže pdf 04.06.2014
Kontrola v Netolické ulici pdf 29.05.2014
Světelná signalizace pdf 19.05.2014
Pronájmy městských bytů pdf 15.05.2014
Směna pozemků mezi městem a firmou Centes pdf 07.05.2014
Počet psů evidovaných v Českých Budějovicích pdf 05.05.2014
Registrace historických vozidel pdf 30.04.2014
Pronájmy odboru správy veřejných statků pdf
usnesení RM
29.04.2014
Směsný komunální odpad a podíl obalové složky pdf 29.04.2014
Pasport komunikací na Piaristickém náměstí pdf
příloha 1
příloha 2
28.04.2014
Informace o dopravní řídicí ústředně pdf 28.04.2014
Sociální pohřby v letech 2007-2014 pdf 07.04.2014
Azbest na školách v Jihočeském kraji pdf 28.03.2014
Investiční plány města na rok 2014 pdf
příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4
26.03.2014
Přístupová cesta přes pozemky (Srubec) pdf 26.03.2014
Studie rozšíření zón placeného parkování pdf 19.03.2014
Zábor veřejného prostranství v ulici Netolická pdf 19.03.2014
Územní studie Čajkovského pdf 18.03.2014
Pronájmy provozoven na plovárně pdf 13.03.2014
Údržba areálu renesančního zámku v Komařicích pdf 07.03.2014
Územní plán K.Ú. Husova kolonie pdf 05.03.2014
Rušení nočního klidu v Hradební ulici a zásahy městské policie pdf 28.02.2014
Vysoutěžené nájemné v městských bytech za poslední rok pdf 28.02.2014
Smlouvy mezi městem a firmou Gordic pdf 27.02.2014
Ukončení pronájmu sauny na plaveckém stadionu pdf 25.02.2014
Stavební úpravy ulice E. Rošického ve vztahu ke kanalizaci a vodovodu pdf 24.02.2014
Materiální využití komunálního odpadu pdf 13.02.2014
Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a poplatky z ubytovací kapacity pdf 12.02.2014
Kácení dřevin pdf 10.02.2014
Přeložka silnice I/34 pdf 31.01.2014
Investiční plány města v roce 2014 pdf  
příloha 1  
příloha 2  
příloha 3 
příloha 4 
13.01.2014
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 31. 3. 2022.