Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku

Město České Budějovice vyhlašuje Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku

Na základě  Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice byla zpracována Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v r. 2023

Charakteristika

Dotační program je zaměřen na podporu činnosti osob a podnikatelských subjektů, které se zabývají péčí o děti do 6 let věku na území města České Budějovice vyjma služeb péče o dítě v dětské skupině zřízené dle zákona č. 247/2014 Sb. Specifickým cílem opatření programu je finanční podpora určená na provozování zařízení poskytující služby a péči předškolním  dětem ve městě. Jedná se o prostředky na celoroční služby a provoz těchto zařízení. Celoroční provoz je považován od 1.1. 2023 do 31.12.2023.

V ý z v a

Harmonogram přípravy a realizace

příjem žádostí od: 1. února 2023

ukončení realizace do: 31. prosince 2023

Kontakty

Johana Fuxová, fuxovaj@c-budejovice.cz, tel.: 386 801 503

Magistrát města České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Formuláře pro rok 2023:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojených s porušováním mezinárodních práv a konflikterm na Ukrajině

Vzor Veřejnoprávní smlouvy - čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis

                                                  - čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Konečné vyúčtování

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R O K   2 0 2 2:

Formulář konečného vyúčtování projektu

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 11. 1. 2023.