Dotace v oblasti volnočasových aktivit

Město České Budějovice vyhlašuje Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Na základě Směrnice č. 13/2022 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice byla zpracována Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v r. 2023

Charakteristika

Dotační program je zaměřen na podporu činnosti organizacím, které se zabývají zájmovými a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let na území města České Budějovice.

Specifické cílem programu

  • Opatření č. 1 - finanční podpora určená na činnost iniciativ rozvíjející volnočasové aktivity dětí a mládeže a jejich rozmanitost ve městě. Jedná se o prostředky na celoroční provoz stávajících zařízení, kluboven apod. a prostředky zajišťující podporu při volnočasových aktivitách handicapovým dětem a mládeži.

    Výzva č. 1

  • Opatření č. 2 - finanční podpora jarních a letních příměstských táborů.

    Výzva č. 2

  • Opatření č. 3 - finanční podpora příměstských táborů, které budou nejméně z 50% zaměřeny na sportovní aktivity a minimálně 20% účastníků nebude tvořit členskou základnu

    Výzva č. 3

Harmonogram přípravy a realizace

příjem žádostí od: 1. února 2023

ukončení realizace do: 31. prosince 2023 celoroční činnost, příměstské tábory -  dle smlouvy

Kontakty

Johana Fuxová, fuxovaj@c-budejovice.cz, tel. 386 801 503

Magistrát města České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Formuláře pro rok 2023:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konflikterm na Ukrajině

Vzor Veřejnoprávní smlouvy - čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis

                                                   - čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Konečné vyúčtování

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R O K    2 0 2 2:

Formulář konečného vyúčtování projektu

Formulář vyúčtování mimořádné dotace