Bytová komise

Počet členů komise: 11

Sekretář komise: Renata Syrovátková, tel.: 387 784 111

E-mailový kontakt komise: bytova.komise@c-budejovice.cz
 

Bytová komise nebude jako ostatní komise rady města zveřejňovat zápisy z jednání. Materiály a zápisy vzniklé při činnosti bytové komise rady města totiž nelze zveřejnit podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů), neboť tyto jsou z podstatné části tvořeny listinami obsahujícími osobní a citlivé údaje osob ve smyslu § 4 písm. a) a b) cit. zákona, včetně údajů o rodinných a majetkových poměrech osob. Tyto údaje mohou být statutárním městem České Budějovice a jeho orgány zpracovávány výlučně v souladu s účelem, k němuž byly získány, neboli pouze za účelem projednání a rozhodnutí o sociální potřebnosti ve vztahu k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města.

Heller Šimon (KDU-ČSL) - předseda
Beck Tomáš (ANO)
Kudláčková Zuzana (PIRÁTI)
Michal Jiří (navržen STAN)
Mikešová Zuzana (HOPB)
Moravec Libor (ANO)
Staněk Pavel (KSČM)
Šaldová Antonie (TOP 09)
Šporclová Jaroslava (HOPB)
Vaškovský Karel (ODS)
Vítovec Michal (ČiB)