Městské organizace

Příspěvkové organizace

Mateřské školy zřizované statutárním městem České Budějovice.

Přehled základních škol zřizovaných městem.

Jídelna pro žáky, studenty a další strávníky.

Sociální zařízení pro dlouhodobé pobytové služby.

Zařízení pro děti do 3 let věku, služby osobám v nepříznivé sociální situaci.

Profesionální čtyřsouborové divadlo na jihu Čech.

Služby v oblasti pohřebnictví pro občany města i celého regionu.

Plavecký stadion a plovárna, zimní stadion, sportovní hala, sauna.

Společnosti s ručením omezeným

Lesní a zemědělská výroba, rybniční hospodářství, myslivost.

Profesionální správa nemovitostí.

Služby v oblasti nakládání s odpady.

Akciové společnosti

Městská hromadná doprava, parkovací služba a veřejné osvětlení.

Energie šetrná k životnímu prostředí.

Další městské organizace

Nadace na podporu vzdělávání a vědy.

Aktuality, kontakty a informace pro občany.