Přestupky

Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku

Přestupky lze nahlásit na Policii ČR nebo na správním odboru magistrátu města.

Projednání dopravních přestupků

Provinilý řidič se zákazem řízení může požádat o upuštění od zbytku doby zákazu řízení. Správní odbor magistrátu města však žádá pouze v případě, že ten řidičův přestupek projednával.

Posudky a zprávy o přestupkových řízeních

Zprávy o pověsti a zprávy o přestupkových řízeních vedených proti občanovi vydává správní odbor. Posudek lze žádat pouze na svou osobu.

Splátky pokut uložených správním odborem

Ve výjimečných případech může správní odbor přistoupit na placení jím uložených pokut prostřednictvím splátek.