Doprava a pozemní komunikace

Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální zóny, stavební úpravy komunikací, úprava dopravního značení, omezení provozu a uzavírky, připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci.

Připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci

Zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci. / Více

Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální zóny

Do tzv. centrální zóny zahrnující širší centrum města je vjezd vozidel s okamžitou váhou nad 6 tun možný jen na povolení odboru správy veřejných statků. / Více

Úprava dopravního značení, omezení provozu, uzavírky

Žádosti o úpravu dopravního značení a uzavírky, výjimky z provozu na místních komunikacích. / Více

Stavební úpravy komunikací

Stavby nových komunikací, úpravy stávajících, překopy, ukládání sítí. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 10. 6. 2020.