Doprava a pozemní komunikace

Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální zóny, stavební úpravy komunikací, úprava dopravního značení, omezení provozu a uzavírky, připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci.

Zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení nemovitosti k pozemní komunikaci.

Vjezd vozidel nad 6 tun do centrální zóny je možný pouze s povolením.

Žádosti o úpravu dopravního značení a uzavírky, výjimky z provozu na místních komunikacích.

Stavby nových komunikací, úpravy stávajících, překopy, ukládání sítí.

Zvláštní užívání komunikací.