Školství

Zápisy do MŠ a ZŠ, přijetí dítěte do jeslí, úplata za vzdělávání v MŠ, přehled MŠ a ZŠ ve městě.

Přijetí dítěte do jeslí

Posláním našich jeslí je profesionálním způsobem doplnit rodinnou péči a výchovu dětí do 3 let věku. Cílem je rozvíjet harmonický rozvoj dětí od raného věku v souladu s jejich věkovými možnostmi a s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem. / Více

Zápis do MŠ

Na území statutárního města se pro zřizované samostatné mateřské školy i pro mateřské školy při základních školách stanovuje školský obvod správní území města České Budějovice. / Více

Mateřské školy zřizované statutárním městem České Budějovice

Mateřské školy zřizované statutárním městem České Budějovice. / Více

Úplata za vzdělávání v mateřské škole

Vzdělání v mateřské škole probíhá za úplatu, bezúplatné pouze v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Snížit nebo prominout úplatu lze u dětí ze sociálně slabých rodin či v pěstounské péči anebo u postižených.\n / Více

Zápis do ZŠ

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem, byla provedena opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Na stránkách základních škol jsou uvedeny informace - opatření k organizaci zápisu.  Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí. / Více

Základní školy zřizované statutárním městem České Budějovice

Přehled základních škol zřizovaných městem. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 6. 2020.