Služby pro seniory

Služby pro seniory jsou poskytovány těmto cílových skupinám ve věku od 65 let a výše:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí
 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění senioři se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby zdravotně postižené

Typ služby, jíž jsou dané osoby uživateli:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociální terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, svobod a při obstarávání osobních záležitostí

Typy problémů a potřeby, které dané osoby řeší:

 • stravování
 • ubytování
 • nesoběstačnost, problémy při zvládání běžných úkonů
 • samota
 • pocit bezpečí

Organizace poskytující služby pro seniory: