Volby

Magistrát města České Budějovice je volebním orgánem zabezpečujícím přípravu a průběh voleb na území města České Budějovice a dále v rámci své územní příslušnosti poskytuje metodickou a materiální pomoc pro dalších 86 obcí. V rámci voleb do zastupitelstev obcí a v rámci voleb do Senátu Parlamentu ČR je Magistrát města České Budějovice současně registračním úřadem.

Funkční období prezidenta republiky je pětileté.

Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Funkční období Poslanecké sněmovny je čtyřleté, senátoři jsou voleni na dobu šesti let.

Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.

Předpokládaný termín voleb do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 14 (České Budějovice), je říjen 2024.

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.

Další informace

Informace o volbách web Ministerstva ČR - https://www.mvcr.cz/volby/

Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu (www.volby.cz).

Videopořad ČSÚ k postupu OVK při sčítání hlasů.

Mapová kompozice volebních okrsků.

Stránka byla upravena uživatelem Jan Reitmajer, 23. 1. 2023.