Volby

Magistrát města České Budějovice je volebním orgánem zabezpečujícím přípravu a průběh voleb na území města České Budějovice a dále v rámci své územní příslušnosti poskytuje metodickou a materiální pomoc pro dalších 86 obcí. V rámci voleb do zastupitelstev obcí a v rámci voleb do Senátu Parlamentu ČR je Magistrát města České Budějovice současně registračním úřadem.

Termín voleb do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 14 (České Budějovice), je 20. a 21. září 2024. Případné druhé kolo voleb se uskuteční 27. a 28. září 2024.

Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.

Funkční období prezidenta republiky je pětileté.

Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Funkční období Poslanecké sněmovny je čtyřleté, senátoři jsou voleni na dobu šesti let.

Další informace

Informace o volbách web Ministerstva ČR - https://www.mvcr.cz/volby/

Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu (www.volby.cz).

Videopořad ČSÚ k postupu OVK při sčítání hlasů.

Mapová kompozice volebních okrsků.

Stránka byla upravena uživatelem Jan Kostík, 3. 6. 2024.