Poskytnuté informace v roce 2021

Předmět žádosti Odpověď Ze dne

Informace o počtu kontrol dokladů - užívání provozovny

pdf 5.1.2021                                                                 
Oprava komunikace ul. Jana Štursy pdf 11.1.2021
Úprava provozu do režimu "Zóna 30", vč. zákazu stání vozidlům nad 6 tun pdf 18.1.2021
Stanovisko odboru ochrany životního prostředí

pdf

Příloha č.1

19.1.2021
Kontrola Městskou policií České Budějovice - oblast Vrbenské rybníky pdf 28.1.2021
Evidence loveckých lístků za období 2010-2020 pdf 21.1.2021
Informace z rozhodnutí pdf 3.2.2021
Vyhrazené parkovací stání pdf 5.2.2021
Sjednání nápravy, kopie usnesení, vydání rozhodnutí pdf 10.2.2021
Zpracování územního plánu města ve vztahu k ochranné zóně letiště pdf 10.2.2021
Zdokumentované incidenty související s porušováním nařízení vlády pdf 15.2.2021

Nakládání s finančními prostředky získanými ze smluvních nájmů za pronajaté byty

pdf 15.2.2021
Počet nehod - přechod pro chodce přemostění IGY 1 a IGY 2 pdf 17.2.2021
Záznam - kamery připevněné na stejnokroji strážníků pdf 2.3.2021
Režim pozemních komunikací, způsob užívání, přípdané omezení užívání pdf 2.3.2021
Uzavření manželství pdf 3.3.2021
Vydání stanoviska k záměru - parc.č.562/8 v k.ů. Boršov nad Vltavou pdf 3.3.2021
Vydání stanoviska k záměru - parc.č. 714/47 v k.ú. Boršov nad Vltavou pdf 3.3.2021
Vydání stanoviska k záměru - parc.č. 17 a 18 v k.ú. Boršov nad Vltavou pdf 3.3.2021
Reklamní zařízení - odstranění pdf 4.3.2021
Územní rozhodnutí, stavební povolení pdf 9.3.2021
Informace týkající se Budvar arény pdf 9.3.2021
Jednání úřední osoby, Městská policie, vyřízování žádosti, portál komunikace, dopravní značení pdf 10.3.2021
Změna dokončené stavby - změna zdroje vytápění pdf 15.3.2021
Opatření obecné povahy, stanovisko, žádost pdf 15.3.2021
Informace týkající se Budvar arény pdf 22.3.2021
Napojení pozemku pdf 29.3.2021

Hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti  ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

pdf 31.3.2021
Spis, úřední záznam pdf 30.3.2021
Oprava povrchu vozovky pdf 31.3.2021
Spis, úřední záznam pdf 1.4.2021
Informace o přestupku pdf 8.4.2021
Oprava povrchu vozovky pdf 9.4.2021
Parkování vozidla MP, znečištění chodníku, stavba pdf 16.4.2021
Poskytnutí kopie podnětu pdf 21.4.2021

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 4733/6 v k.ú. České Budějovice 3

pdf 22.4.2021
Kolaudační souhlas s užíváním stavby pdf 23.4.2021
Servisní historie osobní minikamery pdf 26.4.2021
Spis, úřední záznam pdf 26.4.2021

Změna č. 3 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova, změny č. 23 územního

plánu

pdf 30.4.2021
Poskyntutí informací z rozhodnutí pdf 3.5.2021
Reklamní zařízení pdf 7.5.2021
Počet vydaných loveckých lístků pdf 12.5.2021
Dopravní značení pdf 13.5.2021
Spis, úřední záznam pdf 13.5.2021
Existence veřejně prospěšné stavby pdf 13.5.2021
Informace týkající se útulku pro kočky, evidence koček, atd. pdf 13.5.2021
Dendrologický posudek stavu stávajícího porostu vzrostlých stromů pdf 24.5.2021
Dopravní značení pdf 24.5.2021
Informace týkající se telekomunikačních služeb pdf 26.5.2021
Náklady na provoz útulku pdf 26.5.2021

Rozhodnutí, stanoviska – dálnice D3 v úseku Úsilné - Hodějovice

pdf 27.5.2021
Vyasfaltování části pozemku pdf 28.5.2021
Vyasfaltování části pozemku, postup úřadu pdf 7.6.2021
Kopie posudku pdf 15.6.2021
Vyhrazené parkovací stání v ul. Plzeňská pdf 15.6.2021
Smlouvy o zřízení věcného břemene, budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pdf 15.6.2021
Výjádření k záměru, závazné stanovisko pdf 16.6.2021
Spolupráce s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan) pdf 16.6.2021
Provoz OC Čtyři Dvory pdf 25.6.2021
Poskytnutí odvolání pdf 28.6.2021
Dostupnost veřejných WC pdf 1.7.2021
Smlouva "Cyklostezka Suchomelská 1. etapa"

pdf

Příloha 

2.7.2021
Kopie protokolu, úřední záznam, obsah spisu pdf 2.7.2021
Kontrola ulice Pekárenská pdf 2.7.2021
Udělení výjimky z nařízení č. 3/2019 (tržní řád)

pdf

Příloha č.1

Příloha č. 2

7.7.2021
Stavba "Sportovně relaxační areál Nemanický rybník" pdf 7.7.2021
Provoz OC Čtyři Dvory - měření hluku pdf 7.7.2021
Podklady - Děkanské pole  pdf 12.7.2021
Použivání spec. jezevčíka - Honitba Lišov - Levín

pdf

13.7.2021
Kopie protokolu, úřední záznam, obsah spisu pdf 19.7.2021
Obsah spisu, informace o majetku pdf 19.7.2021
Kopie listin - územní rozhodnutí, stavební povolení pdf 19.7.2021
Rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení pdf 19.7.2021
Informace o majetku, účast MP pdf 28.7.2021
Opatření obecné povahy ODSH

pdf

Příloha

2.8.2021
"Nemanické náměstíčko" pdf 2.8.2021
"Pohybový park Nemanice" pdf 2.8.2021
Stavební povolení, stavební řízení-místní komunikace tzv. "Krček" v obci Hlinsko pdf 2.8.2021
Neuhrazené dopravní přestupky pdf 2.8.2021
Rekonstrukce části ulice Šumavská pdf 3.8.2021
"ZTV Nemanický rybník I. etapa" pdf 4.8.2021
Stanoviska k umístění vodního vleku pdf 4.8.2021
Obsahu spisu, úřední záznam pdf 4.8.2021
Provozování hokejového stadionu Budvar aréna pdf 9.8.2021
Parkoviště na parc.č. 260/40 v k.ú. Haklovy Dvory

pdf

Příloha

19.8.2021
"I/20 České Budějovice, severní spojka, II. etapa"  pdf 26.8.2021
Tržní místa pdf 6.9.2021
Záznam - tísňová linka pdf 7.9.2021
Odstraňování vraků a odstavených vozidel pdf 9.9.2021
Sociální fond zaměstnanců pdf 15.9.2021
Přestupky, kontrolní orgán Městské policie pdf 16.9.2021
Náhlednutí do stavební dokumentace pdf 20.9.2021
Soutěžení silové elektrické energie pdf 20.9.2021
Veřejná zakázka "Oprava povrchu vozovky ul. Husova v úseku NN331-ul.Krčínova" pdf 24.9.2021
Informace o pozemku pdf 30.9.2021
Hospodaření na pozemcích lesa, zpracování dřeva pdf 8.10.2021
Poskytnutí finančních prostředků (radary,laserové rychloměry, apod.) pdf 13.10.2021
Obsah spisu, úřední záznam pdf 14.10.2021
Obsah spisu, úřední záznam pdf 14.10.2021
Poskytnutí informací z rozhodnutí pdf 18.10.2021
"ZTV Nemanický rybník" pdf 18.10.2021
"Sportovně relaxační areál Nemanický rybník" pdf 18.10.2021
"Nemanické náměstíčko" pdf 18.10.2021
"Pohybový park Nemanice" pdf 18.10.2021
Informace k územnímu řízení pdf 19.10.2021
Informace o pozemcích parc.č. 263/1, 263/23 v k.ú. České Vrbné pdf 20.10.2021
Umístění reklamních zařízení pdf 21.10.2021
Umístění reklamních zařízení pdf 21.10.2021
Aplikace "Dej Tip" pdf 24.10.2021
Uzavřené plánovací smlouvy pdf 26.10.2021
Pozemek - územní studie Na Světlících pdf 1.11.2021
Pozemky - součástí honitby

pdf

Příloha č. 1

Příloha č. 2

2.11.2021
Náklady na kopírovací a tiskové služby  pdf  3.11.2021
Změna tarifu MHD pdf 4.11.2021
Zóny placeného stání  pdf 10.11.2021
Oprava jezu na řece Vltava  pdf 15.11.2021
Provozní náklady - městský útulek, počet žádostí o informace pdf 16.11.2021
Počet úředníků pdf 22.11.2021
Stavebník - reklamní věž pdf 22.11.2021
Náklady za kopírovací a tiskové služby za rok 2020 pdf 24.11.2021
Opatření obecné povahy  pdf  1.12.2021
Reklamní zařízení  pdf 8.12.2021
Přestupky - mladiství a nezletilé osoby  pdf 9.12.2021
Registr vozidel - historická vozidla  pdf 9.12.2021
Investiční plány povinného subjektu pro rok 2022 pdf 16.12.2021
Dopravní přestupky 

pdf

Příloha č.1

21.12.2021
"ZTV Nemanický rybník I.etapa" pdf 22.12.2021
Správní řízení pdf 27.12.2021
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 31. 3. 2022.