Atraktivita města

České Budějovice jsou jak obyvateli, tak podnikateli i návštěvníky hodnoceny jako atraktivní historické město, jehož hlavním potenciálem a silnou stránkou je nezatíženost těžkým průmyslem ani žádnými jinými problémy v podobě ekologických zátěží, či rozsáhlých brownfieldů.

Atraktivita města však s postupem času klesá, a to jak u návštěvníků, pro které je město stále častěji jen zastávkou na cestě do destinací, jako je Šumava, Lipno, nebo Český Krumlov, tak u místních obyvatel. Zejména pro mladé lidi je město málo moderní s relativně dobrou nabídkou volnočasových aktivit, které však v kontextu konkurence ostatních podobně velkých měst ničím nevyčnívá ani se výrazně neodlišuje a nepředstavuje tak žádný důvod pro návrat mladých lidí, kteří studovali mimo region, nebo pro příliv nových obyvatel do města.

V případě turistů je atraktivita zjevně ovlivněna nedostatečným využitím potenciálu v podobě unikátních zajímavostí, jako je koněspřežná dráha, historické jádro, či historie splavnění Vltavy. Nabídka je navíc nesystémová, bez koordinace, která by jednotlivé kulturní, volnočasové a sportovní akce a zajímavosti ve městě provázala do takové podoby, ve které by zde návštěvníka udržela na delší dobu, než jen na jednodenní návštěvu.

V případě obyvatel je atraktivita města ovlivňována několika vzájemně provázanými faktory, které společně vytvářejí atmosféru přátelského a moderního města příjemného pro život. Patří mezi ně nabídka volnočasových, kulturních a sportovních akcí, která je v Českých Budějovicích sice dostatečná, co se týče četnosti a struktury pro jednotlivé skupiny obyvatel, v konkurenci ostatních měst stejné velikosti a významu však nikterak nevyčnívá a zejména v očích mladých lidí je tudíž považována spíše za průměrnou. Možnosti vytvořit nabídku, která bude zajímavá jak pro stávající obyvatele, tak zejména pro mladé lidi, které se město snaží přilákat, jsou navíc omezené často nevyhovujícím stavem stávajících objektů a infrastruktury pro volnočasové a kulturní aktivity ve městě.

Atraktivitu města jak pro turisty, tak pro obyvatele dále ovlivňuje vzhled města a podmínky pro rekreaci a odpočinek přímo ve městě, zejména omezené možnosti využívání veřejných prostranství a zeleně ve městě obyvateli, včetně nedořešeného „soužití“ města s protékajícími řekami.

Samostatnou oblastí je kvalitní a dostupná nabídka veřejných služeb. Zejména dostupnost služeb prostřednictvím e-Governmentu a schopnost úřadu vyřídit žádosti obyvatel bez nutnosti navštívení úřadu je přitom hodnocena jako nedostatečná, stejně jako vstřícnost a otevřenost města a lepší komunikace a informovanost obyvatel.

Obě oblasti, tedy jak atraktivita města pro návštěvníky, tak atraktivita města pro obyvatele, jsou navíc vzájemně velmi úzce provázány a v mnoha ohledech se doplňují. Řešení by tak mělo být hledáno koordinovaně.