Dokumenty strategického plánu

Zpracování strategického plánu probíhalo za účasti významných a aktivně vystupujících subjektů, které vě městě pusobí a ovlivňují tak jeho fungování a rozvoj. Tyto subjekty byly v rámci procestu strategického plánu přizvány do vytvořené Komise pro strategický rozvoj (KSR), která zpracování strategického plánu řídí, určuje prioritní oblasti, které bude strategický plán řešit a schvaluje dílčí výstupy.

Komise pro strategický rozvoj se v průběhu procesu zpracování strategického plánu vyjadřovala k jednotlivým výstupům celého procesu, schvalovala jejich znění a dávala doporučení a náměty jednotlivým pracovním skupinám k dalšími postupu při rozpracování či upřesňování jednotlivých výstupů.

Strategický plán Českých Budějovic 2017 – 2027

Strategický plán Českých Budějovic 2017 - 2027 - verze pro veřejné projednání

Akční plán Strategického plánu města České Budějovice pro období 2019/2020

Součástí vlastního strategického plánu jsou i přílohy v podobě zpracované analytické části, která představovala záklaní vstup pro rozhodování Komise pro strategický rozvoj o tom, jaké prioritní oblasti by měl strategický plán řešit a na jaké dílčí priority by se měl zaměřit. Protože jsou některé ze zpracovaných příloh strategického plánu jak počtem stran, tak velikostí souboru, celkem objemné, jsou zde k dispozici samostatně, jako jednotlivé dílčí dokumenty.

Přílohy strategického plánu

Příloha č. 2 - Vybrané socioekonomické analýzy města

Příloha č. 3 - Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha č. 4 - Průzkum mezi obyvateli města

Příloha č. 5 - Průzkum mezi studenty středních a vysokých škol ve městě

Příloha č. 6 - Přehled stávajících strategických dokumentů města

Příloha č. 7 - Přehled nadřazených strategických dokumentů s vazbou na rozvoj města

Příloha č. 8 - SWOT analýza města

Hodnocení SEA

Strategický plán města České Budějovice na jaře 2018 prošel procesem hodnocení vlivu na životní prostředí – tzv. proces SEA. Hodnocení pro statutární město České Budějovice zajišťovala externí společnost, jež byla vybrána na základě výběrového řízení. Odborní pracovníci této společnosti zpracovali posouzení vlivu Strategického plánu na životní prostředí.

Oznámení SEA

Natura

SEA

Stanovisko Jihočeského kraje

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 24. 5. 2023.