Cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy

Od 15. února 2021 jsou úřední hodiny pro veřejnost na všech odborech magistrátu města v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11:30 hodin. Toto nařízení platí až do odvolání. 

Doba objednání je omezena na max 14 dní předem. Omezení je platné do odvolání. Za vzniklé potíže se omlouváme.

Oddělení EO, OP, CD a ŘP sídlí v budově na adrese Jeronýmova 1 v prvním a druhém nadzemním podlaží.

Agendu obsluhují přepážky č. 1 - 18.

Klienti objednaní přes internet dostávají lístky s čísly 900 – 949, po vyčerpání číselné řady jsou čísla přidělována znovu od začátku.

Abychom neznevýhodnili klienty čekající ve frontě bez internetového objednání, je stanoveno, že na přepážku dokladů se mohou objednat 2 klienty na každou úřední hodinu, kromě poslední hodiny před koncem úředních hodin. Zbytek kapacity na přepážce je určen pro klienty, kteří se dostavili bez internetového objednání.

Úřední hodiny

Objednání na přepážku cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů

Monitoring – zjištění stavu obsluhy občanů na přepážkách cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů

Tipy pro dotykovou obrazovku

1)  Při volbě se dotýkejte obrazovky raději hranou nehtu než měkkým bříškem prstu – pak není nutný tak silný stisk a obrazovka lépe reaguje.

2)  Čtěte pečlivě popisky na jednotlivých obrazovkách.

3)  V případě, že se v jednotlivých volbách na obrazovce nevyznáte poraďte se u některé volné přepážky.

4)  Napište nám své poznatky na emailovou adresu webcall@c-budejovice.cz, abychom mohli případné nepřesnosti upravit.

Další informace

Postup při tisku pořadového lístku

Co je třeba mít s sebou k vydání cestovního dokladu od 1.7.2018

Co je třeba mít s sebou k vydání občanského průkazu od 1.7.2018 

Co je třeba mít s sebou k vydání řidičského průkazu

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 16. 4. 2021.