Cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy

Oddělení EO, OP, CD a ŘP sídlí v budově na adrese Jeronýmova 1 v prvním a druhém nadzemním podlaží.

Agendu obsluhují přepážky č. 1 - 18.

Objednání je možné až na 60 dní předem.

Klienti objednaní přes internet dostávají lístky s čísly 900 - 949.

Abychom neznevýhodnili klienty čekající ve frontě bez internetového objednání, je stanoveno, že na přepážku dokladů se může objednat 1 klient na každou úřední hodinu, kromě poslední hodiny před koncem úředních hodin. Zbytek kapacity na přepážce je určen pro klienty, kteří se dostavili bez internetového objednání.

Úřední hodiny

Po:  8:00 – 18:00

Út:  8:00 – 14:00

St:  8:00 – 18:00

Čt:  8:00 – 14:00

Pá:  8:00 – 11:30

Objednání na přepážku cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů

Monitoring – zjištění stavu obsluhy občanů na přepážkách cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů

Tipy pro dotykovou obrazovku

1)  Při volbě se dotýkejte obrazovky raději hranou nehtu než měkkým bříškem prstu – pak není nutný tak silný stisk a obrazovka lépe reaguje.

2)  Čtěte pečlivě popisky na jednotlivých obrazovkách.

3)  V případě, že se v jednotlivých volbách na obrazovce nevyznáte poraďte se u některé volné přepážky.

4)  Napište nám své poznatky na emailovou adresu webcall@c-budejovice.cz, abychom mohli případné nepřesnosti upravit.

Další informace

Postup při tisku pořadového lístku

Co je třeba mít s sebou k vydání cestovního dokladu od 1.7.2018

Co je třeba mít s sebou k vydání občanského průkazu od 1.7.2018 

Co je třeba mít s sebou k vydání řidičského průkazu

Stránka byla upravena 10. 6. 2020.