Cestovní ruch

Rozvoj cestovního ruchu ve městě vychází ze „Strategického plánu rozvoje Českých Budějovic“, který určuje směr a priority tohoto odvětví do roku 2027. Oblast cestovního ruchu je obsažena v dílčí strategii „Atraktivita města“.

Cílem je vytvořit prostředí, které bude lákat prostřednictvím kvalitních a koordinovaných turistických služeb návštěvníky, kteří budou ve městě zůstávat delší dobu a budou toto prostředí využívat jako vstupní bránu do dalších destinací v kraji.

Statutární město České Budějovice se v roce 2016 stalo jedním ze zakládajících členů destinační společnosti Českobudějovicko Hlubocko z. s., která spravuje turistickou oblast Budějovicko, a to na základě „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030", kde je jedním z operačních cílů podpora turistických oblastí v regionu.

Důležitým sjednocujícím prvkem v oblasti je také pravidelné setkávání subjektů cestovního ruchu, které je pravidelně organizováno dvakrát ročně, na jaře a na podzim (setkání subjektů cestovního ruchu v termínu 5. 4. a 9. 11. 2022) a navíc v letošním roce opět proběhne konference cestovního ruchu Travelcon v termínu 21. 4. - 22. 4. 2022.   

Více informací naleznete na webových stránkách destinační společnosti www.cb-hl.cz, zde mimo jiného naleznete v sekci Média banka výroční zprávy spolku, marketingovou strategii na období let 2019 až 2022 atd.

Cestovní ruch město podporuje „Dotačním programem na podporu cestovního ruchu“, kde se vychází z předpokladu nevyužitého potenciálu cestovního ruchu jako ekonomického odvětví.
V současné době převažují jednodenní návštěvníci a odvětví cestovního ruchu na území města jen pozvolna získává na významu. Prodloužení doby pobytu návštěvníků města a s tím související růst tržeb poskytovatelů služeb v cestovním ruchu má zásadní význam pro zvyšování ekonomického rozvoje.

Dále statutární město provozuje turistický portál www.budejce.cz, který si klade za cíl přilákat do města co nejvíce turistů a zároveň svou nabídkou je co nejdéle udržet ve městě. Přináší návštěvníkům nejen kompletní informace o historii města, službách a možnostech, jak v Českých Budějovicích prožít svůj volný čas.

další odkazy:

odbor kultury a cestovního ruchu

komise pro cestovní ruch 

místní poplatek z pobytu

studie Město a voda 

Profil návštěvníků města z pohledu cestovního ruchu

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity zpracovala pro město České Budějovice profil návštěvníka města z hlediska cestovního ruchu za příslušný rok.

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2014

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2015

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2016

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2017

Profil návštěvníků Českobudějovicka za rok 2018

Profil návštěvníků adventních trhů za rok 2019

Stránka byla upravena 18. 2. 2022.