Cestovní ruch

Rozvoj cestovního ruchu ve městě vychází ze „Strategického plánu rozvoje Českých Budějovic“, který určuje směr a priority tohoto odvětví do roku 2027. Oblast cestovního ruchu je obsažena v opatření „Atraktivita města“. Dílčím strategickým dokumentem je „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025", vycházející z priorit Investic, Informací, Ekonomiky a Služeb.   

Cílem je vytvořit prostředí, které bude lákat prostřednictvím kvalitních a koordinovaných turistických služeb návštěvníky, kteří budou ve městě zůstávat delší dobu a budou toto prostředí využívat jako vstupní bránu do dalších destinací v kraji.

Statutární město České Budějovice se v roce 2016 stalo jedním ze zakládajících členů destinační společnosti Českobudějovicko Hlubocko z. s., která spravuje turistickou oblast Budějovicko, a to na základě „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030", kde je jedním z operačních cílů podpora turistických oblastí v regionu.

Důležitým sjednocujícím prvkem v oblasti je také pravidelné setkávání subjektů cestovního ruchu, které je pravidelně organizováno dvakrát ročně, na jaře a na podzim (setkání subjektů cestovního ruchu v termínech 4. 4. a 20. 11. 2024) a navíc v roce 2024 opět proběhne konference cestovního ruchu Travelcon, konkrétně v termínu 18. 4. - 19. 4. 2024.   

Více informací naleznete na webových stránkách destinační společnosti www.cb-hl.cz, zde mimo jiného naleznete v sekci Média banka výroční zprávy spolku, marketingovou strategii atd.

Cestovní ruch město podporuje „Dotačním programem na podporu cestovního ruchu“, kde se vychází z předpokladu nevyužitého potenciálu cestovního ruchu jako ekonomického odvětví.
V současné době převažují jednodenní návštěvníci a odvětví cestovního ruchu na území města jen pozvolna získává na významu. Prodloužení doby pobytu návštěvníků města a s tím související růst tržeb poskytovatelů služeb v cestovním ruchu má zásadní význam pro zvyšování ekonomického rozvoje.

Dále statutární město provozuje turistický portál www.budejce.cz, který si klade za cíl přilákat do města co nejvíce turistů a zároveň svou nabídkou je co nejdéle udržet ve městě. Přináší návštěvníkům nejen kompletní informace o historii města, službách a možnostech, jak v Českých Budějovicích prožít svůj volný čas.

Stránka byla upravena uživatelem Martin Mlčák, 19. 12. 2023.