Cestovní ruch

Cestovní ruch město podporuje především projekty, které skýtají potenciál rozvoje podnikatelských a pracovních příležitostí, jako je například Město a voda, navazující na státní projekt splavnění Vltavy.

Na období 2009 až 2011 nechalo město v roce 2008 zpracovat Strategii rozvoje cestovního ruchu. Vypracovala ji  firma inPuncto se sídlem ve Znojmě, ve spolupráci s odborem rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice. Strategie byla projednána s experty, kteří se spolupodíleli na přípravě dokumentu a s odbornou veřejností.

Cílem strategie je komplexní zhodnocení pozice města na trhu cestovního ruchu, stanovení cesty rozvoje rozvoje  cestovního ruchu ve městě se zvláštním důrazem na komunikaci a marketing. Součástí Strategie je i zpracovaný projektový zásobník pro město.

Konečnou podobu dokumentu naleznete zde: Strategie rozvoje cestovního ruchu.pdf

Profil návštěvníků města z pohledu cestovního ruchu

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity zpracovala pro město České Budějovice profil návštěvníka města z hlediska cestovního ruchu za příslušný rok.

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2014

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2015

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2016

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2017

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2018

Stránka byla upravena 11. 2. 2019.