Kancelář tajemníka

Kontakt

sekretariát tel: 386 802 002

O odboru - Kancelář tajemníka

/ Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města, koordinaci činnosti odborů magistrátu města, a další. / Více

Tajemník magistrátu města

/ Ing. Zdeněk Řeřábek, tel: 386 802 001-3; email: rerabekz@c-budejovice.cz / Více

Organizační řád

/ Organizační řád magistrátu města v dokumentech ke stažení ve formátu PDF. / Více

Czech POINT

/ Poskytuje výpisy z veřejných i neveřejných evidencí. / Více

Městské informační centrum

/ Poskytuje informace občanům a je kontaktním místem Czech POINT. / Více

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006

Agendu střetu zájmů, jako podpůrný orgán, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., v platném znění (1,2 MB) zajišťuje odbor kanceláře tajemníka.