Matrika

Uzavření sňatku

Veškeré náležitosti potřebné k uzavření sňatku.

Úmrtní list

Vystavení úmrtního listu.

Vystavení rodného listu

Jakým způsobem získat rodný list pro narozené dítě.

Stejnopisy matričních dokladů

Duplikáty matričních dokladů (rodné listy, úmrtní listy apod.) vystavuje oddělení matrik v historické budově radnice.