Poplatky

Výše sazby poplatku a termíny splatnosti.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatek z pobytu

Je vybírán za každý započatý den pobytu.

Ostatní místní poplatky

Poplatek ze vstupného, za užívání veřejného prostranství.

Poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství

Odborem vybírané správní poplatky.

Poplatky stavebního úřadu

Správní poplatky vybírané stavebním úřadem.

Podmínky a výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací.

Poplatky vybírané finančním odborem.