Odbor správy veřejných statků

Kde nás najdete

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

2. patro, kanceláře č. 224 - 242

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru
386 802 501 kubest@c-budejovice.cz  
Hana Zemanová
sekretariát odboru
386 802 502 zemanovah@c-budejovice.cz  
Ing. Štěpánka Bednářová
vedoucí oddělení správy komunikací
386 802 511 bednarovas@c-budejovice.cz  
Ing. Aleš Mikšátko
vedoucí oddělení správy veřejné zeleně
386 802 516 miksatkoa@c-budejovice.cz  
Ing. Eva Smrčková
vedoucí oddělení organizací města
386 802 523 smrckovae@c-budejovice.cz  

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Harmonogram svozu bioodpadu.

Místa, kde se hromadí nepořádek přestože je úklidovou firmou často likvidován.

Výše úhrad za pronájem pozemků ploch zeleně v majetku města.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací.

Sazebník úhrad za zvláštní užívání místních komunikací.

Zavedení parkování karavanů a obytných přívěsů.

Parkování pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Zábor vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací).

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice.
Vjezd vozidel nad 6 tun do centrální zóny je možný pouze s povolením.

Rozmístění nádob na tříděný odpad.

Činnost odboru

Oddělení organizací města a správy majetku

Oddělení správy komunikací

Oddělení správy veřejné zeleně

Zákony dle kterých funguje odbor

  • zákon č. 128/2002 Sb., o obcích
  • zákon č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích