Odbor správy veřejných statků

O odboru - Odbor správy veřejných statků

/ Do kompetence odboru správy veřejných statků spadá správa a údržba komunikací, městská zeleň a odpady, organizace města a správa majetku města. / Více

Zábor veřejné zeleně

/ Pronájem ploch veřejné zeleně za účelem provádění výkopových prací, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení. / Více

Zábor vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací)

/ Žádost o zábor ulic nebo chodníků kvůli stavebním, komerčním i jiným účelům. / Více

Sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory Stabilní sběrné dvory provozuje FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách: Dolní 1 a Švábův Hrádek (areál bývalé skládky). / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice

/ Koncepce nakládání s odpady pro roky 2017 - 2021. / Více

Sazebník - veřejná zeleň

/ Sazebník - veřejná zeleň. / Více

Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální zóny

/ Do tzv. centrální zóny zahrnující širší centrum města je vjezd vozidel s okamžitou váhou nad 6 tun možný jen na povolení odboru správy veřejných statků. / Více

Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice

/ Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice byla zpracována v roce 2016 a schválená Zastupitelstvem města dne 6.11.2017 usnesením č. 235/2017. / Více

Parkovací zóny České Budějovice - III. etapa

/ Rozšíření parkovacích zón – III. etapa, oblast Jih a Jihovýchod / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 22.11.2021, č. usnesení 1395/2021. / Více

Střednědobý výhled - Sportovní zařízení města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, schválený RM dne 22.11.2021 č. usnesení 1395/2021. / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

Harmonogram - sobotní mobilní sběrné dvory pro rok 2022

/ Harmonogram sobotních mobilních sběrných dvorů pro rok 2022 / Více

Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

/ Nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1591/2019 / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací platný od 9.3.2020

/ Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, schválený RM České Budějovice, usnesením č. 237/2020 ze dne 2.3.2020 s platností od 9.3.2020. / Více

Trhy na Piaristickém náměstí

/ Pravidelně ve čtvrtek a v sobotu je možné koupit zboží od regionálních pěstitelů. / Více

Sběr papíru a plastů od prahu Vašeho domu

/ Sběr papíru a plastů od prahu Vašeho domu v lokalitě NOVÉ HODĚJOVICE / Více

Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací 2022

/ 31. březen 2022 / RM schválila na svém svém zasedání dne 28.3.2022 usnesním č. 394/2022 "Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací města České Budějovice 2022" / Více

Plán letní údržby komunikací města České Budějovice 2022

/ 31. březen 2022 / Rada města schválila dne 28.3.2022 usnesením č. 395/2022 Plán letní údržby komunikací města České Budějovice 2022 / Více

Harmonogram - sobotní mobilní sběrné dvory pro rok 2022

/ 18. leden 2022 / Harmonogram sobotních mobilních sběrných dvorů pro rok 2022 / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací platný od 9.3.2020

/ 02. březen 2020 / Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, schválený RM České Budějovice, usnesením č. 237/2020 ze dne 2.3.2020 s platností od 9.3.2020. / Více

Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

/ 09. prosinec 2019 / Nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1591/2019 / Více

Údržba veřejné zeleně

/ 28. říjen 2017 / Údržba veřejné zeleně na území města České Budějovice - webové odkazy na smlouvy dle jednotlivých sektorů a mapový podklad. / Více

Nádoby na textil

/ 28. říjen 2017 / V Radě města dne 20. 2. 2013, č. usnesení 279/2013, byl schválen sběr a svoz použitého textilu. Bylo umístěno 19 ks nádob na území statutárního města České Budějovice a 3 ks na stabilní sběrné dvory. / Více

Nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Dne 6.3.2017 usnesením č. 293/2017 byly radou města schváleny nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice / Více

Vybrané lokality na umístění nádob na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností

/ 28. říjen 2017 / Vybrané lokality na umístění nádob na sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností. / Více

Přehled firem provádějící údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Přehled firem provádějících údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice. / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ 28. říjen 2017 / Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více
Stránka byla upravena 30. 9. 2021.