Odbor správy veřejných statků

O odboru - Odbor správy veřejných statků

/ Do kompetence odboru správy veřejných statků spadá správa a údržba komunikací, městská zeleň a odpady, organizace města a správa majetku města. / Více

Zábor veřejné zeleně

/ Pronájem ploch veřejné zeleně za účelem provádění výkopových prací, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení. / Více

Zábor vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací)

/ Žádost o zábor ulic nebo chodníků kvůli stavebním, komerčním i jiným účelům. / Více

Stabilní sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory provozuje FCC / Více

Sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory Stabilní sběrné dvory provozuje FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách: Dolní 1 a Švábův Hrádek (areál bývalé skládky). / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice

/ Koncepce nakládání s odpady pro roky 2017 - 2021. / Více

Sazebník - veřejná zeleň

/ Sazebník - veřejná zeleň. / Více

Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální zóny

/ Do tzv. centrální zóny zahrnující širší centrum města je vjezd vozidel s okamžitou váhou nad 6 tun možný jen na povolení odboru správy veřejných statků. / Více

Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice

/ Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice byla zpracována v roce 2016 a schválená Zastupitelstvem města dne 6.11.2017 usnesením č. 235/2017. / Více

Parkovací zóny České Budějovice - Nařízení s platností od 1.12.2019

/ Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019, č. usnesení 1445/2019 / Více

Střednědobý výhled - Sportovní zařízení města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019. č. usnesení 1445/2019. / Více

Svoz bioodpadu ve statutárním městě České Budějovice v roce 2019-2020

/ Svoz bioodpadu ve statutárním městě v roce 2019-2020 / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

Ceník parkovacích zón České Budějovice, včetně Metodiky platný od 1.1.2020

/ RM schválila na svém jednání dne 25.11.2019 usnesením č. 1594/2019 Ceník parkovacích zón České Budějovice platný od 1.1.2020, včetně přílohy č. 1 Metodika vydávání parkovacích oprávnění. Od 1.1.2020 budou zavedena do parkovacího systému vozidla zapojená do systému carsharing. / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2020

/ Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2020 / Více

Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

/ Nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1591/2019 / Více

Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020

/ Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1592/2019 / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací platný od 9.3.2020

/ Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, schválený RM České Budějovice, usnesením č. 237/2020 ze dne 2.3.2020 s platností od 9.3.2020. / Více

Plán letní údržby komunikací města České Budějovice 2020

/ 08. duben 2020 / Rada města schválila na svém zasedání dne 16.3.2020 usnesením č. 344/2020 "Plán letní údržby komunikací 2020" / Více

Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací 2020

/ 03. duben 2020 / Rada města schválila na svém zasedání 16.3.2020 usnesením č. 343/2020 "Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací 2020". / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací platný od 9.3.2020

/ 02. březen 2020 / Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, schválený RM České Budějovice, usnesením č. 237/2020 ze dne 2.3.2020 s platností od 9.3.2020. / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2020

/ 22. leden 2020 / Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2020 / Více

Ceník parkovacích zón České Budějovice, včetně Metodiky platný od 1.1.2020

/ 19. prosinec 2019 / RM schválila na svém jednání dne 25.11.2019 usnesením č. 1594/2019 Ceník parkovacích zón České Budějovice platný od 1.1.2020, včetně přílohy č. 1 Metodika vydávání parkovacích oprávnění. Od 1.1.2020 budou zavedena do parkovacího systému vozidla zapojená do systému carsharing. / Více

Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

/ 09. prosinec 2019 / Nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1591/2019 / Více

Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020

/ 09. prosinec 2019 / Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1592/2019 / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ 14. listopad 2019 / Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019, č. usnesení 1445/2019 / Více

Parkovací zóny České Budějovice - Nařízení s platností od 1.12.2019

/ 06. listopad 2019 / Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Stránky

Stránka byla upravena 15. 6. 2020.