Odbor správy veřejných statků

Kde nás najdete

budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

2. patro, kanceláře č. 224 - 242

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru
386 802 501 kubest@c-budejovice.cz  
Hana Zemanová
sekretariát odboru
386 802 502 zemanovah@c-budejovice.cz  
Ing. Štěpánka Bednářová
vedoucí oddělení správy komunikací
386 802 511 bednarovas@c-budejovice.cz  
Ing. Aleš Mikšátko
vedoucí oddělení správy veřejné zeleně
386 802 516 miksatkoa@c-budejovice.cz  
Ing. Eva Smrčková
vedoucí oddělení organizací města
386 802 523 smrckovae@c-budejovice.cz  

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Výše úhrad za pronájem pozemků ploch zeleně v majetku města.

Zavedení parkování karavanů a obytných přívěsů.

Parkování pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Zábor vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací).

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace.
Vjezd vozidel nad 6 tun do centrální zóny je možný pouze s povolením.

Sazebník úhrad za zvláštní užívání místních komunikací.

Harmonogram svozu bioodpadu.

Rozmístění nádob na tříděný odpad.

Činnost odboru

Oddělení organizací města a správy majetku

Oddělení správy komunikací

Oddělení správy veřejné zeleně

Zákony dle kterých funguje odbor

  • zákon č. 128/2002 Sb., o obcích
  • zákon č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích