Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017026

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 
01Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"
02Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 30
03Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-2018
04Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16  v k. ú. Třebotovice  
05Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/9
06Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení
07Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
08Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
09Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
10Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května, 6. června 2017
11Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
12Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 2017
13Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017 a 7. 6. 2017
14Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
15Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 2017
16Diskuse zastupitelů