Podnikání

České Budějovice jsou hospodářským centrem jižních Čech a trh zde skýtá mnoho podnikatelských příležitostí. Město je historicky úzce spjato s řadou podnikatelských odvětví, a to zejména v oblasti průmyslu, potravinářství nebo zemědělství. Jeho vedení si uvědomuje souvislosti a vazby podnikatelského světa a městského prostředí jakož i veškeré přínosy pramenící z činností firem i živnostníků. 

České Budějovice nejlepším městem pro podnikání v kraji

V roce 2022 zvítězily České Budějovice první místo v rámci srovnávacího výzkumu -  Město pro byznys v Jihočeském kraji (tisková zpráva) za rok 2021. Týdeník Ekonom vyhlašuje tento výzkum, který hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí s rozšířenou působností, již patnáctým rokem. Do výzkumu se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou zařazena automaticky. České Budějovice vyhrály první místo ze 17 hodnocených v rámci kraje poprvé. Za nimi se umístily Trhové Sviny a Tábor.

Vědecké instituce

Velký potenciál města se kromě cestovního ruchu skrývá ve vědě - v Českých Budějovicích sídlí část Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita s významnými výzkumnými kapacitami. Spolu s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání a univerzitou se město podílí na vzniku Jihočeského vědeckotechnického parku, který postupně vytvoří zázemí pro firmy zabývající se převáděním výsledků vědeckého výzkumu do hospodářské praxe.

Manuál regulace reklamy

Rada města na svém jednání 30. května 2022 schválila Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích pro živnostníky a podnikatele, který shrnuje zásady jejího umisťování a způsob označování provozoven.

Registrace živností, správní a kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání.

Informace, zakázky malého rozsahu a profil zadavatele.

Pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zákona o volném pohybu služeb.

Vybrané investiční a rozvojové záměry.

Pronájem bytu, nebytového prostoru, veřejných ploch, dispozice s pozemky ad.

Oblasti podpořené dotačními programy.

Odkazy úřední povahy

Vyhledání a stažení formulářů podle odborů.

Vyhledání městských vyhlášek a nařízení, předpisy magistrátu.

Správní poplatky vybírané odbory města.

Informační nástroj úřadu.

Odběr denních aktualit, novinek z úřední desky a dalších informací.

Odkazy na profesní organizace a úřady

Služby a pomoc poskytující sdružení jihočeských podnikatelů.

Nabídky a poptávky na pracovního trhu. 

Povinnosti zaměstnavatelů a OSVČ.

Výpisy z evidencí na jednom místě.

Správa daní a dalších agend.

Poskytování poradenství, informací, vyhledávání partnerů, novinky v oblasti výzkumu a inovací.