Podnikání

Podpora podnikání

České Budějovice jsou hospodářským centrem jižních Čech a trh zde skýtá mnoho podnikatelských příležitostí. Město však rozvoj podnikání také podporuje, především svými projekty v oblasti cestovního ruchu, z nichž nejdůležitější a právě aktuální je Město a voda. Navazuje na splavnění Vltavy prováděné Ředitelstvím vodních cest ČR a jeho cílem je přivést výletní lodě až k hradbám města a doplnit další plavební a vodáckou infrastrukturu menšími stavbami. Podrobnosti o projektu zde.

Velký potenciál se kromě cestovního ruchu skrývá ve vědě - v Českých Budějovicích sídlí část Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita s významnými výzkumnými kapacitami. Spolu s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání a Jihočeskou univerzitou se město podílí na vzniku Jihočeského vědeckotechnického parku, který postupně vytvoří zázemí pro firmy zabývající se převáděním výsledků vědeckého výzkumu do hospodářské praxe.

Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou

Dále město úzce spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou, kterou finančně podporuje a s níž vytvořilo platformu pro komunikaci s podnikateli - komora připravuje pravidelná setkání vrcholných představitelů města se svými členy, na kterých společně diskutují podmínky podnikání ve městě.

Veřejné zakázky

Pokud máte zájem o veřejné zakázky vyhlašované městem, navštivte stránku veřejné zakázky.

Zahájení živnostenského podnikání

Pokud zahajuje živnostenské podnikání, obraťte se na živnostenský úřad v rámci Magistrátu města České Budějovice. Rady a nejrůznější kurzy či semináře pro začínající i již déle působící podnikatele pořádá právě Jihočeská hospodářská komora. Manuál určený především pro začínající zahraniční podnikatele si můžete stáhnout zde.

Užitečné kontakty pro podnikatele

Jihočeská hospodářská komora
Husova 9, 370 01 České Budějovice
www.jhk.cz, info@jhk.cz
tel: 387 318 433, fax: 387 318 431

Finanční úřad v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 5/1, 370 01 České Budějovice
podatelna@ceb.cb.ds.mfcr.cz
tel: 387 723 111, fax: 387 723 299 

Česká správa sociálního zabezpečení
A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
posta.cb@cssz.cz
tel: 387 755 111, fax: 387 755 153