Přehled finančního hospodaření

2022

Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2022 - soubor ke stažení

2021

Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2021 - soubor ke stažení

Přehled finančního hospodaření města za rok 2021 - soubor ke stažení

Účetní výkaz - Rozvaha ÚSC - Bilance k 31.12.2021 - soubor ke stažení

Účetní výkaz - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2021 - soubor ke stažení

Účetní výkaz - Příloha ÚSC k 31.12.2021 - soubor ke stažení

Účetní výkaz - Přehled o peněžních tocích k 31.12.2021 - soubor ke stažení

Účetní výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2021 - soubor ke stažení

Finanční výkaz za rok 2021 - FIN 2-12 rok 2021 - soubor ke stažení

 

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

ROK 2011 

Komentář k přehledu hospodaření města za 1. pololetí 2011 - soubor ke stažení Přehled hospodaření města za 1.   pololetí 2011 - soubor ke stažení Přehled hospodaření za rok 2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - ROZVAHA ÚSC - Bilance k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Příloha ÚSC k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2011 - soubor ke stažení Účetní výkaz - Přehled o peněžních tocích k 31.12.2011 - soubor ke stažení Finanční výkaz za rok 2011 - soubor ke stažení  

ROK 2010


ROK 2009

ROK 2008


ROK 2007


ROK 2006


ROK 2005


ROK 2004


ROK 2003


ROK 2002


ROK 2001


ROK 2000

Stránka byla upravena uživatelem , 14. 9. 2022.