Obecní živnostenský úřad

Centrální registrační místo (CRM)

/ V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů (ZAP) při zahájení a v průběhu podnikání byla zřízena Centrální registrační místa (CRM), která působí při obecních živnostenských úřadem po celé ČR. / Více

Členění obecního živnostenského úřadu

/ Kontakty na pracovníky jednotlivých oddělení obecního živnostenského úřadu. / Více

Informace o kontrolní činnosti

/ Stránka obsahující informace o plánu kontrol a výsledcích kontrol za minulé roky. / Více

Jednotné kontaktní místo

/ Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. / Více

Oddělení registrace živností

/ Činnost oddělení a kontakty na jeho pracovníky. / Více

Oddělení správní a kontrolní

/ Činnost oddělení a kontakty na jednotlivé pracovníky. / Více

Právní předpisy

/ právní předpisy / Více

Výpis ze živnostenského rejstříku

/ Jak podat žádost o výpis ze živnostenského rejstříku. / Více

Ustanovení odpovědného zástupce

/ Pokud podnikatel sám neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. / Více

Ohlášení živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované

/ Zahájení živnostenského podnikání stačí pouze oznámit. Na jednom místě lze vyřídit i oznámení pro finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení. / Více

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

/ Provozovnou se myslí provoz živnosti mimo sídlo podnikatele. Provozovna musí být označena. / Více

Změny v provozování živnosti včetně přerušení, ukončení nebo pokračování

/ Veškeré změny se ohlašují pomocí jednoho formuláře - změnového listu. / Více

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

/ 02. prosinec 2019 / Pozvánka na seminář dne 16. 1. 2020. / Více

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

/ 10. květen 2019 / Seminář proběhne dne 30. května 2019 v Českých Budějovicích. / Více

Velké změny pro podnikatele v cestovním ruchu

/ 26. červen 2018 / Dne 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. / Více

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – pozor na změny po 1.12.2016

/ 28. říjen 2017 / Dnem 1. prosince 2016 vstoupí v platnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech / Více

Omezení podání prostřednictvím CRM vůči finančnímu úřadu

/ 28. říjen 2017 / Někteří podnikatelé nemohou využít možnosti podání přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně prostřednictvím CRM. / Více

Stránky