Regulační plány města České Budějovice

  • Tištěná, úplná dokumentace je dostupná na odboru územního plánování

Regulační plán " Plavská "

Obecně závazná vyhláška Vyhláška č. 6_2004.pdf

Grafické přílohy:

Hlavní výkres Hlavní výkres regulace

Změna č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU " Plavská " v k.ú. České Budějovice 7:

Opatření obecné povahy OOP.pdf

Grafické přílohy:

I/1 Hlavní výkres 1: 10 000 HV

I/2 Inženýrské sítě 1: 10 000 IS

I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 10 000 VPS

II/1 Koordinační výkres 1 : 10 000 KV

II/2 Širší vztahy 1 : 10 000 SV

Změna č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU " Plavská " v k.ú. České Budějovice 7:

Opatření obecné povahy  OOP.pdf

Grafické přílohy:

I/1 Hlavní výkres 1: 1000 HV

II/1 Koordinační výkres 1 : 1000 KV

II/2 Širší vztahy 1 : 10 000 SV  

Regulační plán " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "

Obecně závazná vyhláška Vyhláška č. 11_2005.pdf

Grafické přílohy:

Hlavní výkres  Schéma Hlavního výkresu

Změna č. 1 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "

Opatření obecné povahy OOP.pdf

Grafické přílohy:

I/1 Hlavní výkres 1: 1000 I.1.jpg

I/2 Dopravní řešení 1: 2000 I.2.jpg

I/3 Vodohospodářská část 1: 2000 I.3.jpg

I/4 Zásobování el.energií,telekom.  1: 2000 I.4.jpg

I/5 Zásobování teplem a plynem 1: 2000 I.5.jpg

I/6 Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 I.6.jpg

I/7 Veřejně prospěšné stavby,asanace  1: 1000 I.7.jpg

II/1 Koordinační výkres  1: 1000 II.1.jpg

II/2 Širší vztahy 1 : 5000 II.2.jpg    

Změna č. 2 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "

Opatření obecné povahy OOP.pdf

Krycí list lokality KL

Grafické přílohy:

 I/2.1. Hlavní výkres  1: 1000  HV

 I/2.2  Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 Zelen

 II/2.1 Širší vztahy 1 : 5000 SV  

Změna č. 4 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "

Opatření obecné povahy OOP.pdf

Krycí list lokality KL

Grafické přílohy:

I/2.1. Hlavní výkres  1: 1000  HV

I/2.2  Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 Zelen

II/2.1 Širší vztahy 1 : 5000 SV

Regulační plán " Rožnov - vesnická památková zóna "

Obecně závazná vyhláška  Vyhláška č. 3_2000.pdf

Grafické přílohy:

Hlavní výkres Funkce_ploch_regulace

 

Regulační plán " Suché Vrbné - V Hluboká cestě "

Obecně závazná vyhláška  Vyhláška_č. 4_2001.pdf

Průvodní zpráva PZ

Krycí listy KL

Grafické přílohy:

Hlavní výkres Hlavní výkres řešení dopravy

Změna č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboká cestě "

Obecně závazná vyhláška Vyhláška_č.  9_2006.pdf

Grafické přílohy:

Hlavní výkres Hlavní_výkres

Změna č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě "

Opatření obecné povahyOOP.pdf

Grafické přílohy:

I./1 Hlavní výkres 1: 1000 Hlavní.pdf

II./1 Koordinační výkres 1: 1000 Koordinační.pdf

II./2 Výkres širších vztahů 1 : 10 000 Širší.pdf

Změna č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě ":

Opatření obecné povahyOOP.pdf

Krycí listy KL1, KL2, KL3, KL4, KL5, KL6, KL7

Grafické přílohy:

I.2.1 Hlavní výkres 1: 000 HV

I.2.2 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 1 000 VPS

II.2.1 Koordinační výkres 1 : 1 000 KV

II.2.2 Širší vztahy 1 : 1 000 SV

Změna č.4 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě ":

Opatření obecné povahy OOP

Krycí list KL

Grafické přílohy:

I.1 Hlavní výkres 1: 000 HV

II.1 Koordinační výkres 1 : 1 000 KV

II.2. Výkres širších vztahů 1 : 10 000 SV

Regulační plán " Za Voříškovým Dvorem " v katastrálním území České Budějovice 3

Opatření obecné povahy  OOP.pdf

Grafické přílohy:

1.2.1 Hlavní výkres 1: 1000 1.2.1.pdf

1.2.2 Výkres veřejně prospěšných staveb 1:1000 1.2.2.pdf

1.2.3 Rozsah území nahrazující DÚR 1:2000 1.2.3.pdf

1.2.4 Zákres do katastrální mapy 1:2000 1.2.4.pdf

1.2.5 Část RP nahrazující DUR 1:500 1.2.5.pdf

1.2.6 Půdorys objektu SCONTO 1.NP 1:250 1.2.6.pdf

1.2.7 Půdorys objektu SCONTO 2.NP 1:250 1.2.7.pdf

1.2.8 Část RP nahrazující DUR - Řezy objektu SCONTO 1:250 1.2.8.pdf

1.2.9 Část RP nahrazující DUR - Pohledy objektu SCONTO 1:250 1.2.9.pdf

1.2.10 Část RP nahrazující DUR - Pohledy objektu SCONTO 1:250 1.2.10.pdf

II.1 Koordinační výkres 1: 1000 II.1.pdf

II.2 Výkres širších vztahů 1 : 20 000 II.2.pdf

II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1: 1000 II.3.pdf

Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 26. 8. 2022.