Regulační plány města České Budějovice

 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Plavská "
 • Obecně závazná vyhláška Vyhláška č. 6_2004.pdf
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres  Hlavní výkres regulace  
 • Změna č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU " Plavská " v k.ú. České Budějovice 7:
 • Opatření obecné povahy  OOP.pdf
 • Grafické přílohy:
 • I/1 Hlavní výkres 1: 10 000 HV
 • I/2 Inženýrské sítě 1: 10 000 IS
 • I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 10 000 VPS
 • II/1 Koordinační výkres 1 : 10 000 KV
 • II/2 Širší vztahy 1 : 10 000 SV  
 • Změna č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU " Plavská " v k.ú. České Budějovice 7:
 • Opatření obecné povahy  OOP.pdf
 • Grafické přílohy:
 • I/1 Hlavní výkres 1: 1000 HV
 • II/1 Koordinační výkres 1 : 1000 KV
 • II/2 Širší vztahy 1 : 10 000 SV  
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška č. 11_2005.pdf
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres  Schéma Hlavního výkresu
 • Změna č. 1 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Opatření obecné povahy OOP.pdf
 • Grafické přílohy:
 •      I/1 Hlavní výkres  1: 1000  I.1.jpg
 •      I/2 Dopravní řešení 1: 2000 I.2.jpg
 •      I/3 Vodohospodářská část 1: 2000 I.3.jpg
 •      I/4 Zásobování el.energií,telekom.  1: 2000 I.4.jpg
 •      I/5 Zásobování teplem a plynem 1: 2000 I.5.jpg
 •      I/6 Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 I.6.jpg
 •      I/7 Veřejně prospěšné stavby,asanace  1: 1000 I.7.jpg
 •      II/1 Koordinační výkres  1: 1000 II.1.jpg
 •      II/2 Širší vztahy 1 : 5000 II.2.jpg    
 • Změna č. 2 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Opatření obecné povahy OOP.pdf
 • Krycí list lokality KL
 • Grafické přílohy:
 •      I/2.1. Hlavní výkres  1: 1000  HV
 •      I/2.2  Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 Zelen
 •      II/2.1 Širší vztahy 1 : 5000 SV  
 • Změna č. 4 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Opatření obecné povahy OOP.pdf
 • Krycí list lokality KL
 • Grafické přílohy:
 •      I/2.1. Hlavní výkres  1: 1000  HV
 •      I/2.2  Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 Zelen
 •      II/2.1 Širší vztahy 1 : 5000 SV
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Rožnov - vesnická památková zóna "
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška č. 3_2000.pdf
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres Funkce_ploch_regulace
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Suché Vrbné - V Hluboká cestě "
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška_č. 4_2001.pdf
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres Hlavní výkres řešení dopravy
 • Změna č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboká cestě " 
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška_č.  9_2006.pdf
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres Hlavní_výkres
 • Změna č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě "
 • Opatření obecné povahyOOP.pdf
 • Grafické přílohy:
 • I./1 Hlavní výkres 1: 1000 Hlavní.pdf
 • II./1 Koordinační výkres 1: 1000 Koordinační.pdf
 • II./2 Výkres širších vztahů 1 : 10 000 Širší.pdf
 • Změna č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě ":
 • Opatření obecné povahyOOP.pdf
 • Grafické přílohy:
 • I.2.1 Hlavní výkres 1: 000 HV
 • I.2.2 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 1 000 VPS
 • II.2.1 Koordinační výkres 1 : 1 000 KV
 • II.2.2 Širší vztahy 1 : 1 000 SV
 • Změna č.4 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě ":
 • Opatření obecné povahy OOP
 • Grafické přílohy:
 • I.1 Hlavní výkres 1: 000 HV
 • II.1 Koordinační výkres 1 : 1 000 KV
 • II.2. Výkres širších vztahů 1 : 10 000 SV
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Za Voříškovým Dvorem " v katastrálním území České Budějovice 3  :
 • Opatření obecné povahy  OOP.pdf
 • Grafické přílohy:
 • 1.2.1 Hlavní výkres 1: 1000 1.2.1.pdf
 • 1.2.2 Výkres veřejně prospěšných staveb 1:1000 1.2.2.pdf
 • 1.2.3 Rozsah území nahrazující DÚR 1:2000 1.2.3.pdf
 • 1.2.4 Zákres do katastrální mapy 1:2000 1.2.4.pdf
 • 1.2.5 Část RP nahrazující DUR 1:500 1.2.5.pdf
 • 1.2.6 Půdorys objektu SCONTO 1.NP 1:250 1.2.6.pdf
 • 1.2.7 Půdorys objektu SCONTO 2.NP 1:250 1.2.7.pdf
 • 1.2.8 Část RP nahrazující DUR - Řezy objektu SCONTO 1:250 1.2.8.pdf
 • 1.2.9 Část RP nahrazující DUR - Pohledy objektu SCONTO 1:250 1.2.9.pdf
 • 1.2.10 Část RP nahrazující DUR - Pohledy objektu SCONTO 1:250 1.2.10.pdf
 • II.1 Koordinační výkres 1: 1000 II.1.pdf
 • II.2 Výkres širších vztahů 1 : 20 000 II.2.pdf
 • II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1: 1000 II.3.pdf