Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2016015

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 
01Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.
02Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v katastrálním území České Budějovice 5
03Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 2016
04Žádost spol. CBH2013, a. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice v hokejové sezóně 2015/2016
05Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky
06Poskytnutí finančního příspěvku ze strany města na realizaci Fotbalové akademie Jihočeského kraje pro rok 2016
07Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015
08Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
09Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice
10Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 1. výzva
11Rozpočtová opatření číslo 31 a 32
12Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města – 004/JZ Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ - změna hodnoty indikátorů
13Majetkové dispozice
13.01Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Modernizace trati Č. Budějovice - Nemanice I" parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3
13.02Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Modernizace trati Č. Budějovice - Nemanice I" parc. č. 4159/1 v k. ú. České Budějovice 3
13.03Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I" - SŽDC, s. o., v k. ú. České Budějovice 3
13.04Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 3361/1 v k. ú. České Budějovice 6
13.05Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 599 v k. ú. Úsilné  – obec, cyklostezka ČB 3 - Borek
13.06Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 566/1, 566/10 v k. ú. Roudné a parc. č. 3949/1, 3265/2 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice v Novém Roudném  
13.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice – rozšíření přilehlé zahrady žadatele
13.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)
13.09Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Jižní)
13.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám)
13.11Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná
13.12Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3
13.13Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického
14Zpráva k předpisu vyúčtování úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostor sloužících podnikání s žádostí o prominutí
15Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 2015
16Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
17Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - MOTORfest; 1/2Maraton České Budějovice
18Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
19Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. března a 4. dubna 2016
20Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
21Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 4. 2016
22Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 3. 2016
23Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
24Diskuse zastupitelů 
25Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)