Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2018030

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu
01Spoluúčast statutárního města České Budějovice na financování tribuny atletického stadionu T. J. SOKOL České Budějovice
02Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 
03Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích
04Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
05Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města
06Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice
07Dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice a  Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice
08Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice
09Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže, a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/2019
10Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2017 pro děti a mládež od 10 do 18 let
11Rozpočtová opatření číslo 9 až 11
12Majetkové dispozice
12.01Dispozice s majetkem města – schválení plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav Branišov u Dubného
12.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů
12.03Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží
12.04Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům, Mladé U Rozvodny
12.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2637/2  v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
12.06Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 2873/39 a částí pozemků parc. č. 2875/1, parc. č. 2873/16 v k. ú. České Budějovice 3 - INEKO BM, s. r. o.
12.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Papírenská
12.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic  
12.09Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. 2015002501 a prodej podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná)
12.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pro stavbu „I/20 České Budějovice, severní spojka“ (fyzické osoby)
12.11Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 a České Vrbné – severní spojka (konkrétní fyzická osoba)
12.12Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" - pozemky pod PHZ
12.13Dispozice s majetkem města - uzavření Dohody o převzetí stavby na "Stavební úpravy ulic Dobrovodská a U Lávky" s Jihočeským krajem 
12.14Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (v blízkosti Nového vrbenského rybníku)
12.15Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3363/73, 3363/39, 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6, ul. U Lávky
12.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1127 v k. ú. České Budějovice 2
12.17Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava
13Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny
14Žádost Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara o poskytnutí daru pro dětský pěvecký sbor Carmína za vzornou reprezentaci města České Budějovice
15Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2018
16Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice
17Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice
18Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice
19Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 18. 12. 2017, 3., 15. a 29. 1. 2018
20Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice
21Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017 a 6. 2. 2018
22Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 12. 2017 a ze dne 10. 1. 2018
23Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
24Diskuse zastupitelů
25Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)
-Vyjádření k obecně závazné vyhlášce o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice - 1. Jihočeská taxi
-Informace o některých legislativních změnách v ObZř (postavení zastupitele a jeho rozhodování)